Vietnam

Kompletní databáze ekoturistických informací o národních parcích Vietnamu.

Vietnam je nejvýchodnější zemí na Indočínském poloostrově v jihovýchodní Asii. Se svými zhruba 90,3 Mapa - Vietnammilióny obyvatel je třináctou nejlidnatější zemí světa a osmou nejlidnatější zemí Asie. Země sousedí na sevru s Čínou, na severozápadě s Laosem a na jihozápadě s Kambodžou. Východní hranici tvoří Jihočínské moře.

Rozloha Vietnamu je zhruba 331 210 km2, což je téměř tolik, jako rozloha Německa. Délka pozemní hranice země je 4 639 km a délka mořského pobřeží 3 444 km. Ve svém nejužším místě v centrální provincii Quang Binh měří napříč pouhých cca 50 km, zatímco na severu šířka země dosahuje zhruba 600 km. Krajinný reliéf je většinou hornatý a původně hustě zalesněný. Hory zaujímají zhruba 40% rozlohy země a tropický prales pokrývá asi 42%.

Sever Vietnamu tvoří většinou vysočina a nížina v deltě Rudé řeky. Nejvyšší horou Vietnamu je Phan Xi Pang vysoká 3 143 m na úplném severu v provincii Lao Cai. Jižní Vietnam je rozdělen na pobřežní nížiny, hory patřící k soustavě Annamského horského pásma a rozsáhlé lesy. Nachází se zde pět relativně plochých planin s půdou čedičového původu. Vysočiny zaujímají asi 16% obdělávatelné půdy a 22% celkové zalesněné plochy. Půda na většině území jihu Vietnamu je chudá na živiny.

Delta Rudé řeky je rovinatá oblast zhruba trojúhelníkovitého tvaru. Má rozlohu cca 15 000 km2. Je tedy rozlohou menší, ale intenzivněji využitá a hustěji osídlená než delta Mekongu. Ta kdysi byla pouhým ostrovem v Tonkinském zálivu, kde se po dlouhá tisíciletí ukládaly sedimenty přinesené řekou. Delta Mekongu má dnes rozlohu asi 40 000 km2. Je to nízko položená rovina, která nikde na svém území nepřekračuje nadmořkou výšku 3 m. Je křížem krážem protkána sítí říčních ramen a kanálů, které přinášejí tolik sedimentujícího materiálu, že se plocha delty posunuje ročně o 60-80 m do moře.

Vzhledem k rozdílné zeměpisné šířce a rozmanitému reliéfu krajiny je i klima v různých místech země hodně rozdílné. V průběhu zimy neboli období sucha, které trvá zhruba od listopadu do dubna, vanou monzunové větry od severovýchodu podél pobřeží Číny a napříč Tonkinským zálivem. Tím získávají značné množství vláhy. Tím pádem je zimní období na většině území obdobím sucha jen ve srovnání s obdobím léta neboli obdobím dešťů. Průměrné roční teploty jsou vyšší v nížinách než na horách a na jihu než na severu.

Vietnam má na svém území dva národní parky zapsané na Seznamu světového přírodního dědictví UNESCO - záliv Halong a národní park Phong Nha-Ke Bang - a šest biosférických rezervací. Země leží v tzv. Indomalajské ekozóně. Je považován za jednu z pětadvaceti zemí světa s jedinečnou úrovní biodiverzity. Odhaduje se, že na území Vietnamu žije a roste asi 16% všech druhů živočichů a rostlin.

Podrobné informace o národních parcích Vietnamu.

K dispozici je zde databáze jednotlivých národních parků této země. Pokud máte libovolný dotaz můžete je nám okamžitě zaslat prostřednictvím připojeného informačního formuláře.

Ba Be , Bach Ma , Bai Tu Long

Cat Ba , Cat Tien , Con Dao , Cuc Phuong 

Halong Bay

Phong Nha - Ke Bang , Pu Mat 

Tam Dao , Tram Chim 

Vu Quang

Yok Don


Pole označená (*) musíte vyplnit.