Flood Plains

Základní ekoturistické informace o národním parku Flood Plains (Sri Lanka) - lokalizace, přístup, charakteristika, fauna a flóra, možné aktivity.

LokalizaceFlood Plains

Severovýchod centrální části Sri Lanky, v blízkosti města Polonnaruwa, 233 km severovýchodně od Colomba

Přístup

Snadný, po silnici v bezprostřední blízkosti turistického centra Polonnaruwa.

Charakteristika

170 km2; Pruh rovinaté krajiny s minimální nadmořskou výškou (20-60 m) podél toku a delty řeky Mahaweli - největší řeky Sri lanky. Řeka protéká od jihu k severu středem parku. Typickým rysem úrodných půd z naplavenin podél břehů řeky jsou četné mělké močálovité prohlubně zvané "villus". Na území parku je známo asi 38 těchto villů. Tyto prohlubně zůstávají zatopené i přes celé období sucha. Charakteristické ekosystémy: podmáčený les, velmi významné mokřady a systém kanálů, mangrovové porosty, sezónně zaplavovaná savana. Park slouží jako přirozený koridor pro migraci slonů mezi dalšími národními parky. Významné shromaždiště vodních a tažných ptáků.

Fauna + Flóra

Seznam druhů - viz příloha dole.

(seznam druhů nemusí být kompletní)

Možné aktivity

Flood Plains

Pozorování ptáků a přírody

Safari projížďky parkem

Poznámka

Nejlepší čas pro návštěvu V-IX

Řada historických a kulturních památek na území parku

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

Pole označená (*) musíte vyplnit.