Rawa Aopa Watumohai

Základní ekoturistické informace o národním parku Rawa Aopa Watumohai (Sulawesi, Indonésie) - lokalizace, přístup, charakteristika, fauna a flóra, možné aktivity.

LokalizaceRawa Aopa Watumohai

Jihovýchodní Sulawesi; asi 120 km od města Kendari.

Přístup

Poměrně snadný. Z města Kendari je možno použít tři přístupové cesty - 2-4 hodiny jízdy.

Charakteristika

1052 km2; Rovinatá oblast podél pobřeží, dále do vnitrozemí zvlněná až hornatá krajina s příkrými svahy - od mořského pobřeží až do výšky 981 m n.m. Park je odvodňován řekami Konaweha a Aopa a jejich přítoky. Rašeliniště Aopa je největším rašeliništěm na celém Sulawesi. Charakteristické ekosystémy: tropický deštný prales, submontánní deštný prales, savana, sladkovodní ekosystémy, mokřady, rašeliniště, mangrovy a mořské pobřeží. Unikátní ekosystém savany - kombinace travnatého porostu, vějířových palem, trnitého bambusu, křovin a dalších druhů rostoucích podél toku řek. Park je významným shromaždištěm tažných ptáků.

Fauna + Flóra

Seznam druhů - viz příloha

Možné aktivityRawa Aopa Watumohai

Cesta minimálně na 3 dny pěšky, horská turistika.

Plavání, výlety lodí na moře, plavba kanoí po řece.

Poznámka

Nejlepší doba k návštěvě VI-X

Největším ohrožením parku je nelegální těžba dřeva, pytláctví a sběr vajec vodních ptáků.

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku a zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

Pole označená (*) musíte vyplnit.