Manusela

Základní ekoturistické informace o národním parku Manusela (Seram, Indonésie) - lokalizace, přístup, charakteristika, fauna a flóra, možné aktivity.

Lokalizace

Napříč centrální částí ostrova Seram (Moluky)

Přístup

Dost obtížný. Přístup do parku je možný ze severního pobřeží (Sawai a Wahai) nebo od jihu (Tehoru a Moso).

Z Ambonu do Tehoru motorovou lodí (asi 9 hodin) a dále pěšky do Moso a Saunulu. Cestu přes Moso (z jihu) preferují ti, kdo mají rádi obtížný přístup - po cestě je stoupání, které přesahuje 30% sklon.

Cesta z Ambonu (letiště) do Saka autobusem a trajektem (denně) trvá asi 8 hodin. Dále do Wahai motorovou lodí cca další 2 hodiny. Alternativně lze z Ambonu použít loď - cca 24 hodin (3x týdně) nebo místní přelet (1x týdně).

Charakteristika

1890 km2; Park protínají úseky dvou hlavních horských pásem situovaných ve východo-západním směru s velmi strmými svahy a hlubokými říčními údolími. Severně od hor je mírně kopcovitá krajina a rozsáhlé pláně s nevysokými vápencovými pásmy a korálovým pískem. Nadmořská výška parku - od hladiny moře až po 3 027 m.  Hora Mount Binaya se svou výškou 3 027 m je nejvyšším ze šesti horských vrcholů národního parku. V okolí ústí řek a v severozápadní část parku lze nalézt strmé vápencové útesy vysoké zhruba 100 m. Charakteristické ekosystémy: pobřežní prales, mokřadní prales, nížinný deštný prales, mlžný prales, moře a mořské pobřeží, mangrovy, sladkovodní ekosystémy, mokřady, subalpinské ekosytémy.

Fauna + Flóra

Seznam druhů - viz příloha

Savci - kuskus skvrnitý a šedý, bandikut , jelen sambar, kočka mramorovaná, dva druhy cibetek, 26 druhů netopýrů

117 druhů ptáků, z toho 14 endemických - kakadu molucký, několik druhů papoušků, 2 druhy ledňáčků, majna Basilornis corythaix, kasuár

61 druhů plazů a obojživelníků - krokodýl, varan, agama, několik druhů scinků, řada druhů hadů

Endemické druhy motýlů - ptakokřídlec Ornithoptera goliath, Delias manuselanensis

97 druhů cévnatých rostlin. Stromy typické pro Moluky - Shorea selanica, Pometia pinnata, řada druhů palem, bambusů a mnoho orchidejí (Paphiopedillum, Bulbophyllum, Coelogyne, Dendrobium, Phalaenopsis). V severní části parku několik druhů mangrovů a dipterokarpů. V oblasti mlžného pralesa - mnoho druhů mechů, lišejníků, kapradin a velmi vzácné orchideje.

Možné aktivity

Mnoho možností trekkingu - 70 km dlouhá treková trasa - přechod národního parku od severu k jihu.

Horská turistika - výstup na Mt. Binaya.

Jeskyňářství.

Poznámka

Nejlepší doba k návštěvě V-X

Největší hrozbou pro národní park je ilegální těžba dřeva, další hrozbou je tradiční obchod s divokými ptáky.

Na území parku není žádná možnost ubytování. Přespat a najíst se je možné ve vesnicích na okraji parku - nocleh i jídlo jsou však velmi jednoduché.

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku a zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.


Pole označená (*) musíte vyplnit.

Ověřovací kód