Tsitsikamma

Základní ekoturistické informace o národním parku Tsitsikamma (Jihoafrická republika), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel And Expeditions.

Lokalizace

Východní Kapsko, jih Jihoafrické republiky, 195 km od Port Elizabeth

Přístup

Snadný

Fauna + Flora

Bělozubka proměnlivá, zlatokrt zulský; největší a tmavonohá; létavec stěhovavý; vrápenec jihoafrický; kaloň egyptský; kočkodan červenozelený; pavián čakma; zajíc křovinný; plch africký; myš Brandtova, africká, lamelozubá, čtyřpruhá a myš Acomys subspinosus; krysa mnohobradavková; rypoš kapský, hotentotský a prasečí; dikobraz jihoafrický; vydra africká; medojed kapský; promyka šedá; zorila velká a páskovaná; ženetka tečkovaná a skvrnitá; kočka plavá; rys karakal; levhart skvrnitý; vorvaňovec jižní a tropický; kogie tuponosá a Owenova; delfín obecný, pruhovaný, indočínský a skákavý; plískavice šedá; kosatka dravá; velryba černá; plejtvák Brydeův; keporkak

Charakteristické druhy ptáků: terej jihoafrický; kormorán jihoafrický a černobílý; jestřáb tachiro; krahujec černý; orel korunkatý; chřástal rezavoocasý; chřástalec africký; racek jižní; ústřičník tmavý; rybařík jižní a velký; holub zlatoprsý a narůžovělý; hrdlička červenooká; puštík africký; kukačka žlutobřichá; ledňáček límcový; datel šedohlavý, zemní a kapský; medozvěstka tlustozobá; turako přílbový; trogon uzdičkový; bulbulec zemní; krkavec bělokrký; housenčík šedý; strdimil zlatoprsý; drozdík zpěvný; červenka hvězdičková; lejskovec modrohlavý; cukernatka kapská; lesknáček kapský; prinie skvrnitá; budníček žlutořitý; cetie oranžovooká a kapská; zvonohlík šedokrký, žlutohnědý a kapský

Křovinaté porosty tvořeny hlavně vřesovcovitými rostlinami a keři rodu Protea (typický pro celou oblast).

Charakteristika

Cca 80 km dlouhá pobřežní oblast. Příbřežní pískovcové hory většinou stolového charakteru, hluboké soutěsky, dramatické až 180 m vysoké pobřežní útesy. Zachovalé původní lesy hlavně v údolích a na svazích hor, jinak křovinaté porosty "fynbos" (asi 30% plochy). Nejvyšší bod - Peak Formosa 1685 m. Ohromná druhová diverzita v příbřežním moři a přílivové zóně.

Možné aktivity

Řada vynikajících panoramatických trekových tras různé délky (až 72 km) i obtížnosti; pozorování delfínů a velryb; šnorchlování; potápění; jachting; vodáctví; jachting; horská kola; horolezectví.

Poznámka

Řada archeologických nalezišť

Poblíž parku nejvyšší most, ze kterého je možnost skoků bungee jumpingu - 216 metrů

Foto - zdroj sanparks.org

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku a zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

Pole označená (*) musíte vyplnit.