Table Mountain

Základní ekoturistické informace o národním parku Table Mountain (Jihoafrická republika), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel And Expeditions.

Lokalizace

Západní Kapsko, jihozápad Jihoafrické republiky, přímo nad Kapským městem

Přístup

Snadný

Fauna + Flora

Zlatokrt kapský; pavián čakma; rypoš prasečí; dikobraz jihoafrický; vydra africká; promyka šedá a bažinná; zorila velká; ženetka tečkovaná a skvrnitá; liška chama; rys karakal; lachtan jihoafrický; delfín obecný a skákavý; plískavice jižní; velryba jižní; keporkak; daman skalní; zebra horská; antilopa losí, srnčí, trávní a černouchá; buvolec pestrý a stepní; skálolez skákavý; chocholatka schovávavá

Řada druhů ptáků často s ekologicky velmi odlišnými požadavky. Charakteristické druhy: tučňák brýlový; terej jihoafrický; buřňák bělobradý, obrovský, černobílý a temný; albatros šelfový, pestrozobý a černobrvý; kormorán černý, velký, jihoafrický a pobřežní; krahujec rudoprsý; jestřáb tachiro; káně lesní; orel damaní; sokol stěhovavý; poštolka obecná; ústřičník jihoafrický; racek kapský, chechtavý a jižní; holub olivový; hrdlička Aplopelia larvata; puštík africký; datel zemní; bulbul tmavý; drozd olivový; skalník kapský; lesknáček kapský; strdimil malachitový, zlatoprstý a stdimil Nectarina chalybea; lejsek horský; lejskovec nádherný; cistovník šedohřbetý; cetie kapská; prinie skvrnitá; zvonohlík žlutohnědý

22 druhů hadů - z toho 10 nejedovatých a 5 smrtelně jedovatých (např. kobra kapská, zmije útočná, bojga africká); z ještěrů např. kruhochvost Cordylus niger nebo scink kapský. Želva Chersina angulata a Homopus areolatus.

Řada druhů obojživelníků včetně endemické žab Heleophryne rosei z čeledi jižankovitých a Arthroleptella lightfooti z čeledi Petropedetidae. Hojně se vyskytuje Afrana fuscigula z čeledi skokanovitých, Hyperolius horstocki z čeledi rákosničkovitých a ropucha Bufo pantherinus.

Mnoho druhů hmyzu, često velmi zajímavých. např. babočka Aeropetes tulbaghia opyluje pouze červeně kvetoucí rostliny.

Charakteristika

221 km2; Území parku se skládá ze tří vzájemně oddělených lokalit - Stolové hory, rezervace Sivermine - Tokai a Mysu Dobré Naděje. Obecně se jedná o skalnatou oblast na pobřeží jižního cípu Afriky (není ale nejjižnějším místem Afriky). Nejvyšší bod Stolové hory je 1086 m. Na pobřeží divoké útesy, příkré svahy, ale i písčité pláže nebo mokřady na temeni stolové hory. Nejdůležitější ekosystém na pláních - "fynbos" (křovinatý porost). Mimořádně bohatá a jedinečná flóra i fauna.

Možné aktivity

Velmi dobré podmínky pro turistiku; řada pěších stezek na Stolovou horu i po jejím temeni - různá obtížnost; rybaření, potápění, horská kola, surfing, horolezectví, paragliding, pozorování velryb (VIII-X)

Poznámka

Skalní kresby, paleontologická naleziště

Na Stolovou horu se lze dostat lanovkou.

Foto - zdroj wikipedia

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku a zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

Pole označená (*) musíte vyplnit.