Richtersveld

Základní ekoturistické informace o národním parku Richtersveld (Jihoafrická republika), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel And Expeditions.

Lokalizace

Severní Kapsko až na hranici s Namibií, 875 km severozápadně od Kapského města

Přístup

Dost obtížný, pouze vozem 4x4

Fauna + Flora

Bělozubka Crocidura cyanea; bércoun skalní a africký; tadarida Robertsova a jižní; netopýr kapský a angolský; nykteris egyptská; vrápenec jihoafrický, Darlingův a pouštní a vrápenec Rhinolophus fumigatus; pavrápenec africký; kočkodan červeozelený; pavián čakma; zajíc africký; králík rudonohý; rypoš hotentotský; dikobraz jihoafrický; plch Graphiurus platyops; veverka Xerus inaurus; krysa skalní, namaquejská a krysa Thallomys paedulcus; pískomil běloskvrnný a chluponohý; myš hvízdavá, Littledaleova, čtyřpruhá a myš Otomys unisulcatus; myška skalní; hyena čabraková; pes hyenovitý; rys karakal; kočka plavá; levhart; šakal čabrakový; pes ušatý; liška chama; vydra africká; zorila velká; medojed kapský; promyka šedá a bažinná; mangusta liščí; ženetka tečkovaná; surikata; daman skalní; zebra stepní; skálolez skákavý; antilopa srnčí a trávní; chocholatka schovávavá.

212 druhů ptáků - pštros africký; potápka černokrká a malá; pelikán bílý; anhinga africká; volavka popelavá, obrovská, červená, stříbřitá, rusohlavá, proměnlivá a černohlavá; kvakoš noční a africký; bukáček malý; kladivouš; čáp bílý a černý; ibis posvátný; kolpík africký; plameňák růžový a malý; husice egyptská a šedohlavá; kachna žlutozobá a temná; čírka popelavá; zrzohlávka rudooká; pižmovka ostruhatá; kachnice africká; hadilov písař; sup ušatý; luněc šedý; orel damaní, bojovný, jasnohlasý a nejmenší; jestřáb gabar, kukačkovitý a šakalí; moták africký a černý; jestřábec pochopovitý; orlovec říční; sokol stěhovavý; raroh jižní; dřemlík rudohlavý; poštolka obecná, jižní a bělooká; křepelka polní; perlička kropenatá; slípka modrá a zelenonohá; lyska hřebenatá; drop kori a Ludwigův; ostnák africký; ústřičník velký; kulík písečný, třípásý a africký; čejka běločelá; pisík obecný; vodouš bahenní, šedý a štíhlý; jespák křivozobý, bojovný a malý; lyskonoh úzkozobý; tenkozobec opačný; pisila čáponohá; dytík skvrnitý; běhulík ryšavý a dvoupruhý; racek šedohlavý; rybák bahenní; stepokur jihoafrický a dvoupruhý; holub skalní a skvrnitý; hrdlička červenooká, kapská a senegalská; agapornis růžohrdlý; sova pálená; kalous africký; výr kapský a africký; lelek rezavolící a tečkovaný; rorýs obecný, bělokostřecový, domovní, velký, africký a damarský; myšák bělohřbetý a jihoafrický; rybařík jižní a velký; ledňáček modropláštíkový; vlha pestrá a vlaštovčí; dudek chocholatý; dudkovec křivozobý; vousák strakatý; datel zemní a kardinálský; skřivan tleskavý, karooský, hrotoprstý, škraboškový, černý a křivozobý; skřivánek rudotemenný a bělobřichý; chocholouš velkozobý; vlaštovka obecná, perlovoprsá, hnědá a jihoafrická; drongo africký; vrána africká a černobílá; sýkora jižní; moudivláček kapský;bulbul hnědý; drozd olivový; skalník krátkoprstý; bělořit horský a bělohrdlý; skalníček šedohnědý, karuový a namibijský; bramborníček africký; drozdík kapský; pěvec jhoafrický; rákosník velký, jižní a africký; budníček větší; pěnicovec žlutobřichý; cistovník rákosníkový a šedohřbetý; prinie černoprsá, namibijská, rezavolící a skvrnitá; lejsek šedý a hnědý; lesknáček savanový; krejčiříček ťuhýkovitý; konipas africký a jihoafrický; linduška velká a dlouhozobá; ťuhýk afrotropický a obecný; ťuhýkovec africký a jihoafrický; špaček obecný, světlekřídlý a laločnatý; leskoptev dlouhoocasá; srdimil malachitový, tmavý a dvoupruhý;kruhoočko kapské; snovač pospolitý, žlutý, rudozobý, kaferský a kapský; vrabec domácí, šedohlavý a jihoafrický; amarant malý; astrild vlnkovaný; vdovka černobílá; zvonohlík alario, bělohrdlý a žlutobřichý; strnad kapský a skřivanovitý

650 druhů rostlin, z nich velká většina sukulentů často endemických. Typický příklad - Pachypodium namaquanum sukulentní rostlina s 2,5 až 3 m vysokým válcovitým nevětveným kmenem a chomáčem větví až u vrcholu trochu připomínající lidskou postavu. Nejrozsířenější jsou kosmatcovité rostliny s 50 rody a 160 druhy. Až 30% druhů je endemických - rostou většinou v malých skupinách na vrcholech a úbočích hor.

Charakteristika

1624 km2; Odlehlý národní park - zapsán na seznam světového přírodního dědictví UNESCO. Hornatá oblast s četnými skalními útvary, kaňony a útesy, ale i mírně zvlněné kopce, písečné pláně a mokřiny podél řeky Orange. Značně divoká, drsná krajina. Extrémní teploty v létě dosahují až 53oC. Voda je velice vzácná - průměrný roční úhrn srážek je jen 68 mm.. Hlavní ekosystém - semiaridní až aridní "sukulentní karoo" s vegetací přizpůsobenou tomuto prostředí.

Možné aktivity

Velmi dobré podmínky pro pěší turistiku - nutno dbát na dostatek vody!

Poznámka

 

Foto - zdroj wikipedia

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku a zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

Pole označená (*) musíte vyplnit.