Karoo

Základní ekoturistické informace o národním parku Karoo (Jihoafrická republika), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel And Expeditions.

Lokalizace

Západní Kapsko, jih Jihoafrické republiky zhruba 500 km severně od Kapského města

Přístup

Snadný

Fauna + Flora

Bércoun jihoafrický, africký a skalní; bělozubka proměnlivá a bělozubky Crocidura hirta a Suncus varilla; kočkodan obecný; pavián čakma; zajíc africký a křovinný; králík říční; krysa krátkoocasá, malá a Grantova; myš stromová, Saudersova a africká; pískomil Maghrebův a chluponohý; dikobraz jihoafrický; liška chama; pes ušatý; vydra africká; zorila velká; mangusta liščí; surikata; ženetka skvrnitá; hyenka hřívnatá; rys karakal; kočka plavá; hrabáč kapský; daman skalní; nosorožec dvourohý; zebra horská a stepní (se znaky zebry kvagga); pakůň běloocasý; buvolec stepní; antilopa skákavá a trávní; skálolez skákavý; přímorožec jihoafrický; kudu velký; antilopa losí; chocholatka schovávavá; bahnivec horský.

Charkteristické druhy ptáků: drop Ludwigův; stepokur jihoafrický; bulbul hnědý; vousák strakatý; pěvec jihoafrický; drozdík kapský; timálie proužkohlavá a Layardova; špaček světlekřídlý; strdimil tmavý a dvoupruhý; hýl rudočelý; prinie namibijská; lesknáček savanový; orel damaní a nejmenší; jestřáb kukačkovitý; poštolka skalní a jižní

Velmi bohatá fauna plazů - pozoruhodných je zejména 5 druhů suchozemských želv a jedna vodní, ale i jedna agama, 2 druhy chameleónů, varan, 18 druhů hadů a několik druhů ještěrek, gekonů a scinků.

Flóra - hlavně tuhé traviny, roztroušené keře, mnoho sukulentních rostlin.

Charakteristika

768 km2; Značně izolovaná oblast. Značně zerodované hory jak vulkanického, tak pískovcového původu - kuželovitého i stolového tvaru (charakteristické pro tuto oblast). Převládající ekosystém - karoo (polopoušť). Ve vyšších polohách horská step. Velké množství endemických druhů rostlin (sukulenty) i živočichů - hlavně drobných plazů.

Možné aktivity

Dvě turistické stezky (800 m a 10 km), safari projížďky vozem,paleontologická naučná stezka, snadné pozorování zvěře

Poznámka

Bohatá naleziště zkamenělin z období mesozoika

Foto - zdroj sanparks.org

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku a zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

Pole označená (*) musíte vyplnit.