Camdeboo

Základní ekoturistické informace o národním parku Camdeboo (Jihoafrická republika), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel And Expeditions.

Lokalizace

Východní Kapsko, jih Jihoafrické republiky, přímo u města Graaf - Reinet, asi 250 km od Port Elizabeth

Přístup

Snadný

Fauna + Flora

43 druhů savců - z toho 11 hlodavců a 13 šelem. např. kočkodan obecný; surikata, pes ušatý, zebra horská (vzácně); buvol kaferský (méně hojný); kudu velký; antilopa skákavá a trávní; skálolez skákavý; chocholatka schovávavá; buvolec běločelý; pakůň běloocasý

Minimálně 225 druhů ptáků - typické druhy: pštros africký; jestřáb kukačkovitý; poštolka obecná; hrdlička kapská; ledňáček kápový; kukačka Diederikova; datel kardinálský; medozvěstka menší; myšák hnědokřídlý; bělořit jihoafrický; pěnička jihoafrická; cistovník štíhlý a šedohnědý; timálie proužkohlavá

10 druhů hadů, 19 druhů ještěrů a 5 druhů želv

5 druhů žab

336 druhů cévnatých rostlin ze 71 čeledí - nečetnější jsou hvězdnicovité (55 druhů), trávy - lipnicovité (36 druhů), liliovité (25 druhů) a sukulentní tlustice Crassula sp. (16 druhů). V okolí vodní nádrže se vyskytují i bažinné a vlhkomilné rostliny - rákos, tamaryšky a traviny troskut prstnatý a Cynodon incompletes.

Charakteristika

145 km2; Mimořádně krásná skalnatá krajina, malá část parku leží v rovině. Většina parku v nadmořské výšce 740 - 1480 m na úpatí pohoří Sneeuberg. Dlouhodobou erozí měkčích hornin byly vypreparovány 90 - 120 m vysoké skalní útvary (jehly, sloupy apod.) z tvrdšího doleritu. Velmi horká léta, studené zimy. Typický ekosystém - karoo - křovinatá polopoušť. Mnoho druhů rostlin má různá přizpůsobení k vegetaci v tomto drsném a nestabilním ekosystému (sukulenty, cibule). Po deštích dochází k velmi rychlé vegetaci. Křoviny a suché stepi ve výškách nad 1300 m na pískovcovém podladu; sukulentní houštiny ve výškách pod tímto ekosystémem; pásmo travin a miniaturních sukulentů v nížině a na dně skalních soutěsek.

Možné aktivity

Několik turistických tras (nejdelší 14 km).

Poznámka

Mimořádně zajímavé místo z geologického hlediska Valley of Desolation

Na území parku postavena velká přehrada

Foto - zdroj sanparks.org

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku a zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

Pole označená (*) musíte vyplnit.