Jihoafrická republika

Kompletní databáze ekoturistických informací o národních parcích Jihoafrické republiky.

Jihoafrická republika (JAR) je stát rozkládající se na jižním cípu Afriky. Má celkem 2 798 km mořskéhoMapa - JAR pobřeží táhnoucího se podél jižního Atlantiku i Indického oceánu. JAR na severu sousedí s Namibií, Botswanou a Zimbabwe, na východě s Mozambikem a Svazijskem. Lesotho je samostatný stát - enkláva uzavřená uvnitř Jihoafrické republiky. Rozlohou 1 219 912 km2 je JAR 25. největší stát světa, svou populací téměř 53 miliónů obyvatel, dvacátou čtvrtou.

Vrchol Mafadi v Dračích horách se svými 3 450 metry výšky je nejvyšší horou Jižní Afriky.

Vnitrozemí JAR je tvořeno rozsáhlou, na většině území téměř plochou náhorní rovinou v nadmořské výšce od 1000 do 2100 m. Nejvyšší část je na východě, odtud se zvolna svažuje směrem k západu, jihu a severu. Tato plošina je obklopena tzv. Velkým Srázem, jehož východní pásmo je známé jako Dračí hory. Jižní a jihozápadní náhorní plošiny je známa jako Great Karoo. Tato oblast řídce porostlá keři je také velmi řídce osídlená. Severněji od Karoo je ještě sušší aridní oblast pouště Kalahari. Centrálně východní a nejvyšší část plošiny je známá pod názvem Highveld. V této poměrně dobře zavodněné oblasti se nachází velká část jihoafrických farem i městských aglomerací. Na sever od Highveldu od zhruba 30. stupně jižní šířky plošina zvolna klesá do tzv. Bushveldu, který dále pokračuje do nížiny kolem řeky Limpopo, tzv. Lowveldu.

Velkou část Lowveldu zaujímá Krugerův národní park. Jižně od Lowveldu roční úhrn srážek stoupá až po provincii Kwazulu - Natal, kde, hlavně podél pobřeží, je horké a vlhké subtropické klima.

Úzký pobřežní pruh mezi příbřežním horským pásmem Cape Fold Mountains a oceánem má vysoký úhrn srážek po celý rok zejména v oblasti George - Knysna - Plettenberg Bay známé jako Garden Route. tato oblast je významná poměrně rozsáhlými dochovanými plochami původního jihoafrického lesa v této poměrně bezlesé zemi. Jihozápadní cíp země (Kapský poloostrov) tvoří nejjižnější pobřežní pruh, který je ohraničen Atlantickým oceánem a definitivně končí na břehu řeky Orange na hranicích s namibií. Kapský poloostrov má středomořské klima. Tento poloostrov a jeho bezprostřední okolí je jedinou částí Afriky jižně od Sahary, která dostává většinu vláhy v zimním období.

Oblast táhnoucí se dále na sever je nazývána Namaqualand a je směrem severu více a více aridní. Slabé Mapa Jihoafrické republikysrážky v této oblasti většinou spadnou v zimním období. Jejich výsledkem bývá fantastický obraz kvetoucího koberce rostlin ´, které v tomto veldu pak kvetou všechny naráz od srpna do září.

K Jihoafrické republice politicky patří také malé subantarktické souostroví skládající se ze dvou ostrovů - Marion (290 km2) a Ostrov Prince Edwarda (45 km2) - nezaměňovat se stejnojmennou kanadskou provincií!

Obecně se dá říct, že Jižní Afrika má z velké části mírné klima. Je to dáno vlivem Atlantického a Indického oceánu, který ji obklopuje ze tří stran, její lokalizací na klimaticky mírnější Jižní polokouli, ale také nadmořskou výškou, která zvolna roste směrem k severu. Kombinací topografického členění a vlivem oceánu pak vzniká v rámci zmíněného mírného klimatu řada dalších klimatických zón. Ty se pohybují od extrémních pouštních podmínek na jihu pouště Namib na nejzazším severozápadě až po bujnou subtropickou vegetaci na východě podél hranice s Mozambikem a Indickým oceánem. Zimní období v JAR je od června do srpna.

Podrobné informace o národních parcích Jihoafrické republiky.

K dispozici je zde databáze jednotlivých národních parků této země. Pokud máte libovolný dotaz můžete je nám okamžitě zaslat prostřednictvím připojeného informačního formuláře.


Pole označená (*) musíte vyplnit.