Kgalagadi

Základní ekoturistické informace o přeshraničním národním parku Kgalagadi (Botswana), který lze navštívit se společnosti Albatros Travel And Expeditions.

Lokalizace

jihozápadní Botswana

Přístup

Poměrně odlehlý - většinou pouze vozem 4x4

Fauna + Flora

Zlatokrt kapský; bělozubka Crocidura smithii; ježek jihoafrický; bércoun africký a denní; tadarida jižní; nykteris egyptská; kočkodan obecný; pavián čakma; zajíc africký; myš africká a hvízdavá; pískomil Maghrebův, Brantsiův a chluponohý; krysa krátkoocasá a akáciová; tarbíkomyš pouštní; veverka kapská; noháč jihoafrický; rypoš damarský; dikobraz jihoafrický; luskoun stepní; hrabáč kapský; medojed kapský; promyka červená; surikata; mangusta liščí; zorila velká a páskovaná; ženetka tečkovaná; hyena čabraková a skvrnitá; pes hyenovitý a ušatý; liška chama; šakal čabrakový; kočka plavá; serval stepní; rys karakal; gepard; levhart; lev; prase bradavičnaté; žirafa; kudu velký; antilopa losí, trávní a skákavá; přímorožec jihoafrický; buvolec stepní; chocholatka schovávavá; pakůň žíhaný

Asi 280 druhů ptáků, z toho 92 zde hnízdí. Charakteristické druhy: čáp bílý, černý a simbil; marabu africký; sup africký a ušatý; luňák hnědý a egyptský; jestřáb kukačkovitý a gabar; jestřábec pochopovitý; káně lesní; moták stepní, černý a lužní; orel bojovný, okrový, stepní, Wahlbergův, nejmenší, křiklavý a kejklíř; orlík tmavoprsý a hnědý; sokolík malý; ostříž lesní; poštolka bělooká; dřemlík rudohlavý; frankolín červenozobý; perepel evropský; křepelka polní a harlekýn; perlička kropenatá; kulík třípásý; jespák malý; pisila čáponohá; běhulík dvoupruhý; drop Ludwigův, šedotemenný, chocholatý a kori; stepokur jihoafrický a kropenatý; výr bělavý a africký; kulíšek perlový; výreček africký a Grantův; sova pálená; agapornis růžohrdlý; datel kardinálský, Benettův, vousatý a zlatoocasý; vousák strakatý; kukačka lesklá, černobílá a chocholatá; vlha vlaštovčí; mandelík azurový; dudek chocholatý; dudkovec stromový a křivozobý; ledňáček žíhaný; zoborožec šedý a jihoafrický; lelek rezavolící; rorýs obecný, domovní, damarský a bělokostřecový; bulbul hnědý; vrána africká; žluva hajní; drongo africký; vlaštovka obecná, pestrá, jihoafrická a větší; sýkora akáciová; moudivláček kapský; ťuhýk obecný a menší; ťuhýhovec africký a pruhokřídlý; lejsek hnědý a šedý; linduška žlutohnědá a pastvinná; skřivan tleskavý, plavý, škraboškový, černý, bělouchý a hrotoprstý; skřivánek bělobřichý a růžovozobý; lesknáček savanový; hýl rudočelý; strdimil tmavý; leskoptev jihoafrická; drozd skvrnitý; bělořit horský a bělohrdlý; pěvec kalaharský; skalník krátkoprstý; timálie stračí; čagra hnědohlavý;astrild černobrvý a astrild Uraeginthus granatinus; strnad zlatoprsý a skřivanovitý; kruhoočko kapské; prinie rezavolící a černoprsá; pěnicovec žlutobřichý; pěnička jihoafrická; krejčiříček ťuhýkovitý; cistovník pouštní; budníček větší; rákosník africký; zvonohlík žlutobřichý a angolský; přádelník mahalský; vrabec světlelící a šedohlavý; vdovka královská

Ojedinělé akácie, křoviny, tuhé trávy.

Charakteristika

38 000 km2, z toho cca 75% v Botswaně. Velká část parku leží v oblasti jižní Kalahari. Rovinatá oblast s několika vyschlými koryty řek, kterými teče voda zhruba jednou za sto let. Hlavním ekosystémem je poušť a polopoušť s řídkým rostlinstvem a ojedinělými stromy. Písečné duny charakteristické červené barvy často ohraničují slaništní plošiny. Podzemní voda umožňuje vegetaci bylin a řídkých akácií.

Možné aktivity

Safari projížďky, pozorování a fotografování zvěře

Poznámka

Přeshraniční národní park společný s Jihoafrickou republikou

Foto - zdroj Wikipedia

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku a zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

Pole označená (*) musíte vyplnit.