Suchý tropický a subtropický les (buš)

Suchý tropický les pokrývá rozsáhlé plochy některých kontinentů (Austrálie, Afrika, Asie). Vzhled tohoto typu lesa se velmi výrazně mění v souvislosti s tím, navštívíme-li ho v období sucha nebo dešťů. Často právě v suchém lese bývají velmi dobré podmínky pro pozorování živočichů.

Suchý tropický lesSuchý tropický les není jednotným ekosystémem. V závislosti na přírodních a klimatických podmínkách se může jednat o les stálezelený, poloopadavý nebo opadavý - podle úhrnného množství srážek a délky suchého období. Tento typ lesa je prakticky výhradně tvořen listnatými stromy, jejichž koruny mohou, ale nemusí tvořit zápoj. Stromy v suchém lese nedosahují takové výšky jako v lese vlhkém. Opadávání listů a tím i mnohem lepší průnik světla na povrch půdy umožňuje často bohatý vývin keřového patra. Někdy keře plošně i převládají nad stromy, někdy se jedná téměř výhradně o křovinný porost. Takový ekosystém se někdy nazývá buš. Keře a často i stromy bývají trnité jako ochrana proti přílišnému spásání zvěří. Zároveň mají často tlustou kůru zabraňující přílišnému odparu vody.

Bylinné patro je vyvinuto různě intenzivně. V období sucha obvykle zdánlivě úplně chybí, rostliny přežívají toto období buď v podzemních orgánech (oddenky, cibule atd.) anebo ve formě semen. V období dešťů se pak toto patro obvykle velmi rychle regeneruje a často celá oblast suchého lesa rozkvétá téměř před očima.

Zcela specifickým typem suchého lesa je les na vápencovém podkladu. Objevuje se ve všech podnebných pásmech i tam, kde je srážek dostatek a klimaticky by tam měl být jiný typ lesa. Srážky se však ve vápenci velmi rychle dostávají do podzemí a vrchní vrstvy půdy pak zůstávají téměř stále suché. Suchý les je tedy typickým ekosystémem krasových oblastí.

Velkou výhodou suchého lesa pro ekoturistiku jsou obvykle velmi dobré podmínky pro pozorování živočichů. Tyto lesy bývají poměrně bohaté na savce (hlavně býložravé - opice, jeleny, turovité kopytníky), ale i šelmy a zejména na ptáky (papoušci, holubi, dravci, šplhavci a velmi mnoho pěvců). Tím, že koruny stromů jsou značně rozvolněné a u poloopadavých a opadavých lesů i část roku bez listí, lze při troše trpělivosti a štěstí pozorovat velké množství druhů. S příchodem dešťů a vzrůstu bylin se v suchém lese objevuje i velký počet druhů hmyzu. Celková denzita živočichů zde bývá mnohem vyšší než v deštných lesích.

Albatros Travel and Expeditions organizuje cesty do oblastí suchých tropických lesů (buše) a do lesů na vápencích, kterých se může zúčastnit každý i méně fyzicky zdatný člověk. Z naší aktuální nabídky se tyto typy pralesů nacházejí v národních parcích:

Španělska - národní parky ve vnitrozemí, ale i na ostrovech

bližší informace

Botswany - národní parky v centrální oblasti a na severu

bližší informace

Jihoafrické republiky - dominantní ekosystém na většině území 

bližší informace

Madagaskaru - národní parky na jihu a jihozápadě ostrova

bližší informace
Tanzanie - většina národních parků

bližší informace
Indonesie - národní parky od východní Jávy a jihovýchodního Sulawesi na východ

bližší informace

Sri Lanky - národní parky na východě, jihovýchodě a severozápadě země

bližší informace

Vietnamu - národní parky převážně v jižní části země

bližší informace

Chile - pouze ve dvou národních parcích

bližší informace

Ekvadoru - poměrně vzácně v parcích na západě a na Galapágách

bližší informace
Peru - národní parky na západních úbočích And

bližší informace
Venezuely - převážně národní parky na severu a severozápadě země

bližší informace