Pouště a polopouště

Poušť nebo polopoušť jsou pro mnoho lidí synonymem nezajímavé krajiny téměř bez života. Až na výjimky tomu tak ve skutečnosti není. Život pouští a polopouští je přizpůsoben extrémním podmínkám, o to bývá často zajímavější.

Poušť je neúrodná oblast, která trpí nedostatkem vody (za horní hranici srážek se považuje 200 mm ročně). Jedním z charakteristických rysů je nedostatek vegetace. Klasickým příkladem pouště je Sahara či Gobi. Existují pouště písčité (zvané erg) či kamenité (zvané hamada).

Obvyklá je řídká vegetace specifického typu (kaktusy a další sukulenty), byť se výjimečněPoušť mohou vyskytnou i rozsáhlejší porosty (např. „lesy kaktusů“). Klasičtější vegetace se vyskytuje pouze u zdrojů povrchové nebo podpovrchové vody (oázy a okolí řek). V některých typech pouští, kde příděl srážek padá naráz v úzkém časovém období, může existovat krátké vegetační období.

Pokud jde o režim počasí, charakteristické je prudké střídání teplot: ve dne vedra až nad 50 – 60 °C, v noci prudké ochlazení (někdy až k nebo pod bod mrazu). Obrovská denní vedra, která jsou mimo mez snesitelnosti většiny živočichů vedou k omezení denní aktivity obyvatel pouště. Pouštní zvířata jsou sice na vysoké teploty aklimatizována a uzpůsobena, ale většina z nich si nemůže dovolit plýtvat tělesnými tekutinami a přehřívat svůj organismus tím, že by při nich vyvíjela nějakou aktivitu. Pouštní život je tedy zpravidla noční život, který začíná s večerním šerem a končí nejpozději dopoledne. Podobně jsou na tom rostliny – klasické pouštní rostliny zpravidla přes den (nebo alespoň na největší vedro) uzavírají průduchy a výměnu plynů si nechávají na večer a noc, aby omezily výpar vody.

V poušti můžeme specifikovat dvě hlavní oblastí. První je tzv. deflační oblast (je oblast, odkud je větrem odnášen jemný písčitý materiál). Odnos má za následek vznik pouštní dlažby. Druhou oblastí je část pouště, kde je písčitý materiál ukládán a kde vznikají písečné duny.

Ekosystém polopouště není úplně přesně vyhraněný. Polopouští se obvykle označujepolopoušť přechodový ekosystém mezi pouští a stepí. Ve srovnání s pouští má však výrazně větší procento vegetačního krytu. Tento kryt není stoprocentní jako tomu může být u stepního ekosystému. Vegetaci polopouště tvoří většinou byliny s výraznými přizpůsobeními k přežití v suchém klimatu - mohou to být sukulentní rostliny nebo rostliny přežívající dlouhá období sucha např ve formě semen nebo různých podzemních částí. Ve srovnání se stepí zde chybí typický porost travin. V polopouštích se mohou ojediněle vyskytovat i trnité keře. Fauna polopouští bývá poněkud bohatší než fauna pouští, mohou se zde ve větším počtu vyskytovat např. semenožraví ptáci, řada druhů plazů apod.

Albatros Travel and Expeditions organizuje cesty a expedice do oblastí pouští a polopouští na různých kontinentech, kterých se může zúčastnit každý i méně zdatný člověk. Z naší aktuální nabídky se pouštní a polopouštní ekosystémy nacházejí v národních parcích:

Španělska - jediný národní park na Kanárských ostrovech

bližší informace

Botswany - hlavně na západě a v centrální oblasti země

bližší informace

Etiopie - severovýchod a jih země

bližší informace

Jihoafrické republiky - nejvíce na západě, ale i na jihu a severu země 

bližší informace
Madagaskaru - jih a jihozápad země

bližší informace

Mongolska - na jihu a západě

bližší informace

Kanady - jen ojediněle na západě i východě země

bližší informace

Chile - téměř výlučně parky na severu území

bližší informace

Ekvadoru - ojediněle v centrálním pásmu And a Galapágy

bližší informace
Peru - pruh podél pobřeží oceánu

bližší informace
Venezuely - příbřežní oblasti Karibského moře a podhorské oblasti obrácené k tomuto moři

bližší informace