Písečné duny

Písečné duny jsou zvláštní krajinné útvary, které se obvykle vyskytují poblíž písečného pobřeží moří nebo jsou součástí ekosystému pouště. Bývají velmi specifickým ekosystémem, který od rostlin i živočichů žijících na něm vyžaduje řadu přizpůsobení. Z hlediska ekologie a ekoturistiky jsou obvykle atraktivní.

Písečná duna je písečný přesyp, který vzniká převážně v pouštních oblastech a nebo vlivem větrného odnosu částic v oblasti plážového pobřeží.

Písečná duna je tvořena z drobných písečných zrnek, které jsou větrnou silou neustálePísečné duny přenášeny z jednoho místa na jiné pomocí saltace (pohyb, během kterého je částice valena po povrchu). Postupným tlačením částic se na jistém místě začne akumulovat dostatečné množství částic, které začnou tvořit přesyp. Akumulace často vzniká v oblastech, kde je přirozená zábrana větrnému proudění a nebo místo, kde dochází ke zmenšení rychlosti větru.

Podle směru převažujícího větru se utváří určité druhy dun, které jsou typické pro určité oblasti a které nám napovídají o převládajícím větrném proudu v oblasti.

Podle proudění větru, který tlačí částice rozdělujeme duny na několik druhů:

  • parabolické - duny vznikají na území, kde se vyskytuje množství vegetace, která zpevňuje ramena přesypu a tím umožňuje vznik ramen a prohlubování vrcholu paraboly
  • srpkovité (barchany) – vznikají v oblastech s dostatkem písku, typická je šikmá laminace a pomalé přesouvání. Barchany jsou typické pro písečné oblasti Sahary.
  • příčné (transverzální) – převládající jeden směr větru
  • podélné – utvářeny dvojicí větrů z různých stran, což má za následek jejich zarovnání do zdánlivě rovnoběžných pruhů.
  • hvězdicovité – složené duny, které jsou utvářeny větším množstvím větrných proudů působících z více stran. Tyto duny dosahují značných rozměrů a výšek.
  • šplhavé – duny, které jsou silou větru hnány do kopce a pohybují se tak zdánlivě proti gravitačnímu působení.

Pokud jsou písečné duny v neustálém pohybu, lze na nich pozorovat jen minimum života. Pouze některé druhy plazů a bezobratlých živočichů jsou schopny přežít v tak nestálém prostředí.

Pokud se však duny z jakéhokoli důvodu podaří stabilizovat, obvykle se na nich brzy objeví rostliny - většinou jsou to xerofytické druhy bylin často sukuletního typu, aby se ubránili rychlému a často dlouhodobému vysychání podkladu. Tyto byliny obvykle tvoří jen řídký pokryv duny. Ojedinělé keře se na dunách objevují mnohem později. Takovéto duny obývají mnohem bohatší živočišná společenstva než duny v pohybu. Objevuje se zde především řada ptačích druhů a mnoho drobných savců.

Písečné duny jsou ekosystémem přechodovým a nikdy nejsou druhově příliš bohaté. Pro potřeby našich stránek jsme je zařadili jako samostatný oddíl, ze většinou není problém se do oblastí písečných dun dostat a hlavně lze tu snadno pozorovat živočichy zde žijící. Pokud je právě po období se srážkami, pak jsou písečné duny mimořádně atraktivní jako objekt pro fotografování rozketlých ploch.

Albatros Travel and Expeditions organizuje cesty a expedice do oblastí výskytu písečných dun na různých kontinentech, kterých se může zúčastnit každý i méně zdatný člověk. Z naší aktuální nabídky se tyto ekosystémy nacházejí v národních parcích:

Španělska - dva národní parky

bližší informace

Botswany - hlavně jihozápad a střed země, méně na severovýchodě

bližší informace

Jihoafrické republiky - jediný národní park na severozápadě 

bližší informace
Tanzanie - dva národní parky na východním pobřeží

bližší informace

Indonésie - pobřežní parky na některých ostrovech

bližší informace

 Mongolska - pouštní parky na jihu a západě

bližší informace

Sri Lanky - tři národní parky na jihovýchodním pobřeží

bližší informace

Nového Zélandu - jediná lokalita na Stewartově ostrově

bližší informace

Kanady - pět národních parků v centrální a východní části země

bližší informace

Chile - tři národní parky - dva na severu a jeden na jihu země

bližší informace

Peru - jediné místo na severozápadě země

bližší informace
Venezuely - většinou na pobřeží Karibského moře, jedna lokalita ve vnitrozemí

bližší informace