Oblast průsmyku Hatcher Pass

 • Informační tabule
 • Charakteristické ekosystémy - alpinské biotopy
 • Charakteristické ekosystémy - alpinské biotopy
 • Charakteristické ekosystémy - alpinské biotopy
 • Charakteristické ekosystémy - tundra
 • Charakteristické ekosystémy - tundra
 • Charakteristické ekosystémy - lesotundra
 • Charakteristické ekosystémy - lesy mírného pásma (tajga)
 • Charakteristické ekosystémy - lesy mírného pásma (tajga)
 • Charakteristické ekosystémy - lesy mírného pásma (tajga)
 • Charakteristické ekosystémy - pobřežní porosty
 • Charakteristické ekosystémy - pobřežní porosty
 • Charakteristické ekosystémy - pobřežní porosty
 • Charakteristické ekosystémy - pobřežní porosty
 • Charakteristické ekosystémy - lesy mírného pásma (smíšený les)
 • Charakteristické ekosystémy - lesy mírného pásma (smíšený les)
 • Charakteristické ekosystémy - lesy mírného pásma (smíšený les)
 • Charakteristické ekosystémy - lesy mírného pásma (smíšený les)
 • Sysel Parryův (Spermophilus parryii)
 • Strnadec skvrnitý (Passerculus sandwichensis)
 • Strnadec skvrnitý (Passerculus sandwichensis)
 • Lomikámen (Saxifraga tricuspidata) - čeleď lomikamenovité - Saxifragaceae
 • Vrba (Salix alaxensis) - čeleď vrbovité - Salicaceae
 • Tolije bahenní (Parnassia palustris) - čeleď tolijovité - Parnassiaceae
 • Tolije bahenní (Parnassia palustris) - čeleď tolijovité - Parnassiaceae
 • Vrbovka úzkolistá (Epilobium angustifolium) - čeleď pupalkovité - Onagraceae
 • Vrbovka úzkolistá (Epilobium angustifolium) - čeleď pupalkovité - Onagraceae
 • Vrbovka (Epilobium latifolium) - čeleď pupalkovité - Onagraceae
 • Vrbovka (Epilobium latifolium) - čeleď pupalkovité - Onagraceae
 • Hořec (Gentiana villarsii) - čeleď hořcovité - Gentianaceae
 • Kozlík (Valeriana capitata) - čeleď kozlíkovité - Valerianaceae
 • Kozlík (Valeriana capitata) - čeleď kozlíkovité - Valerianaceae
 • Zimozel severní (Linnaea borealis) - čeleď Linnaeaceae