• Národní parky Evropy

  Národní parky Evropy jsou většinou typickými rezervacemi mírného pásma. Na jihu se lze setkat s parky subtropů, na severu s parky subarktickými až arktickými. Většinou jsou parky velmi dobře dostupné a s důkladně propracovanou ochranou přírody.

 • Národní parky Asie

  Asie díky své rozloze má asi nejrozsáhlejší spektrum národních parků ze všech světadílů. Je možno zde navštívit rezervace v deštných pralesích i v pouštích, ve vysokých horách i na korálových útesech. Tomu odpovídá i velmi bohatá druhová diverzita hlavně v jižní a jihovýchodní části Asie.

 • Národní parky Afriky

  Národní parky Afriky patří mezi nejnavštěvovanější národní parky na světě. Jedná se hlavně o rozsáhlé parky na východě kontinentu, kde charakteristickým ekosystémem je savana. Mimořádné jsou parky Madagaskaru charakteristické endemickou flórou a faunou.

 • Národní parky Severní Ameriky

  Nejznámější národní parky Severní Ameriky se nacházejí v horských pásmech západu kontinentu táhnoucích se od Aljašky až po hranice Mexika. Charakteristickými ekosystémy jsou hory, lesy mírného pásma a alpinské ekosystémy. Další národní parky leží v oblasti prérií nebo na mořském pobřeží. Druhová diverzita nebývá příliš bohatá.

 • Národní parky Jižní Ameriky

  Region Jižní Ameriky se vyznačuje mimořádnou druhovou diverzitou. Tomu odpovídá i velký počet národních parků hlavně v tropických oblastech. Další národní parky se nacházejí vysoko v horách nebo na chladnějším jihu kontinentu. Zcela výjimečné postavení má národní park Galapágy.

 • Národní parky Austrálie a Oceánie

  Národní parky Austrálie a Nového Zélandu jsou jedinečné zejména vysokám počtem endemických druhů rostlin i živočichů ve všech ekosystémech. Národní parky Oceánie jsou většinou mořské parky chránící ekosystém korálových útesů.
Národní parky světa

Vítejte na stránkách Národní parky světa, které poskytují jedinečný souhrn ekoturistických informací potřebných k plánování cest a expedic. Databáze může být využita i jako zdroj informací k různým formám ekologické, zoogeografické nebo geobotanické práce.

Na základě individuálních žádostí nabízíme možnost konzultací i pomoci s organizací ekoturistických cest a expedic do národních parků celého světa. Pro takovouto práci jsme dobře vybaveni odbornými znalostmi i mnohaletými zkušenostmi. Stačí vyplnit připojený informační formulář.
Facebook

Twitter