Oblast dolního toku řeky Omo + jezero Turkana

Fotogalerie snímků získaných při cestách a expedicích do Etiopie v oblasti dolního toku řeky Omo a u jezera Turkana.

Řeka Omo je nejdůležitější řekou jižní Etiopie. Její celé povodí leží kompletně na území Etiopie. Ústí do bezodtokého jezera Turkana na hranicích s Keňou. Řeka Omo odvádí vodu ze západní části provincie Oromia a protéká středem Území Jižních Národů. Omo pramení na Shewanské vysočině a voda v něm teče celoročne. Tok řeky povětšině směřuje od severu k jihu.

Řeka Omo tvořila východní hranici bývalých království Janjero a Garo. Protéká národními parky Mago a Omo, které jsou známy bohatstvím divkých zvířat. Podél řeky se vyskytuje mnoho zvířat i mimo tyto parky.

Oblast dolního toku řeky Omo je považována za křižovatku, kde se po tisíciletí mísily různé kultury a etnické skupiny migrující tímto regionem. Dodnes probíhá řada studií, které se věnují různorodosti kmenů zde žijících, kam patří např. Mursi, Suri, Nyangatom, Dizi nabo Me´en.

Jezero Turkana se dříve jmenovalo jezero Rudolfovo. Nachází se v keňské části Velké Příkopové Propadliny a svou nejsevernější částí zasahuje na území Etiopie. Je to největší permanentní pouštní jezero na světě a zároveň největší alkalické jezero na světě. Objemem vody je jezero Turkana čtvrtým největším slaným jezerem a 24. největším jezerem světa vůbec. Voda v jezeře je pitná, ale nepříliš chutná. Ve vodách jezera je bohatý život. Klima krajiny kolem jezera je horké a velmi suché.

Skaliska na březích jezera jsou většinou vulkanického původu. Centrální ostrov v jezeře je aktivní sopka, ze které stále stoupá pára. Skalnaté pobřeží je povětšině na jižní a východní straně jezera zatímco západní a severní strana je plochá s mnoha písečnými dunami.

Do jezera ústí tři řeky - Omo, Turwel a Kerio - ale jezero nemá žádný odtok. Veškerá přitékající voda se stihne odpařit. Objem vody a výška hladiny jezera značně kolísá. Např. mezi roky 1975 a 1993 klesla hladina o 10 metrů.

Díky horkému klimatu, pouštnímu rázu krajiny a obtížné dostupnosti má jezero do značné míry nenarušený charakter. Národní parky na březích jezera Turkana jsou zapsány na Seznamu Světového Přírodního Dědictví UNESCO.

Oblast kolem jezera Turkana díky četným nálezům kosterních zbytků humanoidních druhů mnoho archeologů považuje za kolébku lidstva.

Pokud máte jakékoli dotazy k cestám/expedicím do oblasti dolního toku řeky Omo a k jezeru Turkana nebo připomínky k fotogalerii, použijte níže připojený formulář a napište nám.

 • Charakteristické ekosystémy - polopoušť
 • Charakteristické ekosystémy - polopoušť
 • Charakteristické ekosystémy - polopoušť
 • Charakteristické ekosystémy - polopoušť
 • Charakteristické ekosystémy - poušť
 • Charakteristické ekosystémy: poušť
 • Charakteristické ekosystémy - suchý křovinatý les (buš)
 • Charakteristické ekosystémy - sladkovodní ekosystémy (řeka Omo)
 • Charakteristické ekosystémy - sladkovodní ekosystémy (řeka Omo)
 • Charakteristické ekosystémy - křovinatá savana
 • Charakteristické ekosystémy - vyschlé řečiště
 • Charakteristické ekosystémy - vyschlé řečiště
 • Charakteristické ekosystémy - slané jezero (jezero Turkana)
 • Charakteristické ekosystémy - slané jezero (jezero Turkana)
 • Charakteristické ekosystémy - slané jezero (jezero Turkana)
 • Charakteristické ekosystémy - slané jezero (jezero Turkana)
 • Charakteristické ekosystémy - slané jezero (jezero Turkana)
 • Rysec karakal (Caracal caracal)
 • Rysec karakal (Caracal caracal)
 • Rysec karakal (Caracal caracal)
 • Rysec karakal (Caracal caracal)
 • Rysec karakal (Caracal caracal)
 • Dikdik Kirkův (Madoqua kirkii)
 • Dikdik Kirkův (Madoqua kirkii)
 • Dikdik Kirkův (Madoqua kirkii)
 • Dikdik Kirkův (Madoqua kirkii)
 • Dikdik Kirkův (Madoqua kirkii)
 • Antilopa žirafí (Litocranius walleri)
 • Antilopa žirafí (Litocranius walleri)
 • Antilopa žirafí (Litocranius walleri)
 • Antilopa žirafí (Litocranius walleri)
 • Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus)
 • Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus)
 • Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus)
 • Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus)
 • Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus)
 • Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus)
 • Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus)
 • Husice egyptská (Alopochen aegyptiacus)
 • Husice egyptská (Alopochen aegyptiacus)
<< předchozí 1 2 3 4 následující >>


Pole označená (*) musíte vyplnit.

Ověřovací kód