Centrální vysočina

Fotogalerie snímků získaných při cestách a expedicích do Etiopie v oblasti Centrální vysočiny.

Etiopská vysočina je drsný komplex horských masivů v Etiopii. Tvoří nejrozsáhlejší souvislou oblast s takovou nadmořskou výškou v celé Africe. Jen malá část vysočiny klesá pod 1500 m nad mořem. Naopak nejvyšší vrcholy dosahují výšky až 4500 m. Někdy se tato oblast pro svou výšku a rozlohu nazývá Střechou Afriky. Většina Etiopské vysočiny se rozkládá ve střední a severní části Etiopie, nejsevernější část zasahuje až do Eritreje.

Vysočina je rozdělena etiopskou částí Velké příkopové propadliny na severozápadní a jihovýchodní část. V propadlině se nachází řada většinou slaných jezer. Severozápadní část se nachází v provinciích Tigray a Amhara. Patří sem i jezero Tana - pramen Modrého Nilu.

Hory jihovýchodní části vysočiny v oblasti pohoří Bale v provincii Oromia.

Etiopská vysočina jako taková se dá v závislosti na nadmořské výšce rozdělit do tří jasně vymezených ekoregionů. Horské lesy se nacházejí v zóně mezi 1100 a 1800 m nad mořem nad oblastí nad oblasí nížinných savan. Zasahují do klimaticky podobných oblastí v Eritreji, Súdánu i Džibuti. Horské stepi a křovinaté lesy tvoří jednoznačně nejrozsáhlejší část Etiopské vysočiny v nadmořských výškách od 1800 do 3000 m. A konečně ve výškách nad 3000 m se nacházejí horská vřesoviště a alpinské biotopy - nejrozsáhlejší afroalpinská oblast v Africe. Tuto zónu je možné nalézt až nad hranicí stromů.

Pokud máte jakékoli dotazy k cestám/expedicím do oblasti etiopské Centrální vysočiny nebo připomínky k fotogalerii, použijte níže připojený formulář a napište nám.

 • Charakteristické ekosystémy - lesy mírného pásma, uměle vysazené
 • Charakteristické ekosystémy - horská step
 • Charakteristické ekosystémy - horská step
 • Charakteristické ekosystémy - horská step
 • Charakteristické ekosystémy - horská step
 • Charakteristické ekosystémy - horská step
 • Charakteristické ekosystémy - horská křovinatá step
 • Charakteristické ekosystémy - horská křovinatá step
 • Charakteristické ekosystémy - horská křovinatá step
 • Charakteristické ekosystémy - hory nižší než 4000 m
 • Charakteristické ekosystémy - hory nižší než 4000 m
 • Charakteristické ekosystémy - sladkovodní ekosystémy (vodní toky)
 • Skalní formace
 • Dželada hnědá (Theropithecus gelada)
 • Dželada hnědá (Theropithecus gelada)
 • Sup krahujový (Gyps rueppellii)
 • Kasie dvouhroznová (Senna didymobotrya) - čeleď bobovité - Fabaceae
 • Pryšec obrovský (Euphorbia ingens) - čeleď pryšcovité - Euphorbiaceae
 • Pomněnka (Myosotis abyssinica) - čeleď brutnákovité - Boraginaceae
 • Dvouzubec (Bidens macroptera) - čeleď hvězdnicovité - Asteraceae
 • Bělotrn (Echinops giganteus) - čeleď hvězdnicovité - Asteraceae

Pole označená (*) musíte vyplnit.