Nevado Tres Cruces

Základní ekoturistické informace o národním parku Nevado Tres Cruces (Chile) - lokalizace, přístup, charakteristika, fauna a flóra, možné aktivity.

                                           Nevado Tres CrucesLokalizaceNevado Tres Cruces

Severní Chile, asi 150 km severovýchodně od Copiapó

                                               Přístup

Snadný. Z města Copiapó po mezinárodní silnici procházející kaňonem La Puerta. Odtud dále na Portezuelo de Santa Rosa s příjezdem do severní zóny parku. Pro návštěvu jižní zóny parku je nutno pokračovat na jih přes západní stranu planiny Salar de Maricunga po silnici vedoucí do kaňonu řeky Astaburuaga údolím Valle Ancho a potom přímo k Laguna del Negro Francisco.

                                          Charakteristika

591 km2; Vysokohorský národní park je pojmenován podle pohoří Nevado Tres Cruces, které vévodí celé krajině. Součástí parku jsou dvě bezodtoká vysokohorská jezera s brakickou vodou (Laguna Santa Rosa - 3715 m n.m. a Laguna del Negro Francisco - 4200 m n.m.) a  náhorní solná planina Salar de Maricunga (8 300 ha ve výšce cca 3 700 m). Park je rozdělen do dvou zón - větší severní zóna zahrnuje jižní část planiny Salar de Maricunga, Lagunu Santa Rosa a řeku Lamas, v menší jižní části se nachází Laguna del Negro Francisco a ústí řeky Astaburuaga. Zdejší mokřady jsou mimořádně významným shromaždištěm migrujících ptáků. Charakteristické ekosystémy: alpinské a vulkanické biotopy, vysokohorská jezera a řeky, mokřady, polopoušť, saliny. 

Fauna + Flóra

Seznam druhů - viz příloha dole.

(seznam druhů nemusí být kompletní)

Možné aktivity

Vysokohorská turistika - několik dobře značených stezek.

Horolezectví, horská kola.

Poznámka

Park je přístupný pouze od října do dubna od 8 do 18 hodin.

Archeologická naleziště

Nejvyšší sopka světa a nejvyšší vrchol Chile - Ojos de Salado (6 893 m) leží v těsné blízkosti parku.

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.