Llullaillaco

Základní ekoturistické informace o národním parku Llullaillaco (Chile) - lokalizace, přístup, charakteristika, fauna a flóra, možné aktivity.

                                           Llullaillaco National ParkLokalizaceLlullaillaco National Park

Severní Chile; 275 km jihovýchodně od Antofagasty

                                              Přístup

Poměrně snadný. Po 57 km dlouhé silnici, která se táhne po úbočí pohoří Cordillera Domeyko, která začíná na křižovatce se silnicí Baquedano - Paine.

                                          Charakteristika

2687 km2; Vysokohorská oblast centrálních And mezi východními úbočími Cordillera Domeyko a hranicí s Argentinou. Na území parku je řada vysokých horských vrcholů, z nichž nejvyšší je stratovulkán Llullaillaco (6739 m). Charakteristické ekosystémy: rozsáhlá náhorní step a polopoušť, alpinské biotopy, vulkanické biotopy, solné pláně, sladkovodní ekosystémy.

Fauna + Flóra

Seznam druhů - viz příloha dole.

(seznam druhů nemusí být kompletní)

Možné aktivity

Vysokohorská turistika - síť stezek, dost náročné

Horolezectví; projížďky vozem 4x4

Poznámka

Park nemá žádnou turistickou infrastrukturu

Pro cestu do této oblasti je nutné předložit itinerář cesty a pro horolezecké túry získat povolení CONAF.

Archeologická naleziště - zbytky silničního systému Inků v oblasti Rio Frío; mumie dětí Inků nalezeny na vrcholu sopky

Park je přístupný po celý rok.

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku nebo se jen zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.

Pole označená (*) musíte vyplnit.