Severní Amerika

Kompletní databáze ekoturistických informací o národních parcích Severní Ameriky.

Severní Amerika je kontinent, který celý leží na severní zemské polokouli a téměř celý na západní Mapa - Severní Amerikapolokouli. Někdy bývá považován pouze za subkontinent celé Ameriky. Na severu je ohraničen Severním ledovým oceánem, na východě Atlantským oceánem, na jihovýchodě Karibským mořem a na jihu a na západě Tichým oceánem. S Jižní Amerikou je na jihovýchodě propojena Panamskou šíjí.

Zabírá plochu asi 24 490 000 km², což je asi 4,8% povrchu planety nebo asi 16,5% plochy souše. V červenci 2008 byla její populace odhadnuta asi na téměř 529 miliónů obyvatel ve 23 nezávislých státech. To reprezentuje 7,5% celkové populace planety. Valnou většinu plochy kontinentu zaujímá Kanada, USA a Mexiko, zbytek tvoří malé státy střední Ameriky a Karibiku. Severní Amerika je po Asii a Africe třetí největší kontinent, a čtvrtým v počtu obyvatel po Asii, Africe a Evropě.

Podél pobřeží kontinentu se nachází velké množství ostrovů. Z nich nejdůležitější jsou Kanadské arktické ostrovy, Bahamy, Malé a Velké Antily a Aleutské ostrovy (z nichž některé leží na východní polokouli), velké množství ostrovů podél pobřeží Britské Kolumbie a Newfoundland. Grónsko, dánský autonomní ostrov a současně největší ostrov světa, je na stejné tektonické desce a je geograficky část Severní Ameriky.

Kontinent je možno rozdělit na čtyři velké regiony (každý se pak dále dělí na řadu subregionů). Prvním z nich jsou tzv. Velké pláně táhnoucí se od pobřeží Mexického zálivu až po kanadskou Arktidu. Další je geologicky mladý region hornatého Západu včetně Skalistých hor, Kalifornie a Aljašky. Třetím regionem je výše položená plošina Kanadského štítu na severovýchodě. Poslední poměrně různorodý region je na východě kontinentu - sem patří Appalačské pohoří, pobřežní roviny podél pobřeží Atlantiku a poloostrov Florida. Mexico, se svými rozsáhlými náhorními plošinami i horskými hřebeny Kordiller patří povětšině do západního regionu.

Hory na západě ve státech Britská Kolumbie, Washingtonu, Oregonu a Kalifornie jsou podélně zhruba vAljaška polovině rozděleny Velkým bazénem na hlavní pásmo Skalistých hor a pobřežní horská pásma. Velký bazén je níže položená oblast s nižšími horskými hřebeny a řadou pouští. Nejvyšší hora Severní Ameriky se tyčí v národním parku Denali na Aljašce.

Vegetační pásma Severní Ameriky jsou velmi podobná pásmům v Evropě. Jediným významným rozdílem je malá oblast téměř tropického vegetačního pásma na samotném jihu USA. Poměrně rozsáhlé jsou subtropické ekosystémy ať již vlhké na východě nebo suché na západě. Největší část celého kontinentu spadá do mírného pásma - od přímořských nížin přes rozsáhlé vnitrozemské pláně (prérie) až po vysoké hory podél západního pobřeží. Celý sever kontinentu pak zaujímá arktické pásmo, které se druhovou skladbou rostlin i živočichů velmi blíží alpinskému pásmu vysokých hor. 

Hodláte navštívit tento kontinent, který má tak podobné klimatické podmínky jako Evropa? Pak využijte naší ekoturistické databáze.

Podrobné informace.

Pokud plánujete cestu do známých národních parků Severní Ameriky, pokračujte na informace o národních parcích jednotlivých zemí. K dispozici je zatím databáze národních parků Kanady. Nabídka národních parků dalších zemí bude průběžně doplňována. Pokud máte libovolný dotaz nebo požadavek, můžete nám je okamžitě zaslat prostřednictvím připojeného informačního formuláře.

Kanada


Pole označená (*) musíte vyplnit.