Cabaňeros

Základní ekoturistické informace o národním parku Cabaňeros (Španělsko) - lokalizace, přístup, charakteristika, fauna a flóra, možné aktivity.

Lokalizace

Centrální Španělsko, asi 60 km jihozápadně od Toleda.

Přístup

Snadný. Po dobrých silnicích z měst Ciudad Real nebo Toledo až přímo do parku.

Charakteristika

409 km2; Nízká hornatina a náhorní plošiny pohoří Montes de Toledo mezi řekami Estena a Bullaque. Největší a nejzachovalejší ekosystém iberského středomořského lesa s křovinatým podrostem a lučních ekosystémů ve Španělsku. Mimořádná druhová diverzita druhů rostlin. Charakteristické ekosystémy: středomořský suchý les, louky, skalní útesy, sladkovodní ekosystémy.

Fauna + Flóra

Seznam druhů - viz příloha dole.

(seznam druhů nemusí být kompletní)

276 druhů obratlovců - z toho 45 druhů savců - bělozubka tmavá, zajíc kapský, myšice křovinná, kuna skalní, tchoř tmavý, vydra říční, ženetka skvrnitá, liška obecná, kočka divoká, rys pardálový, jelen lesní, srnec obecný, divoké prase

Téměř 200 druhů ptáků - volavka popelavá, čáp bílý a černý, sup hnědý, bělohlavý a mrchožravý, luněc šedý, luňák hnědý a červený, jestřáb lesní, krahujec obecný, včelojed lesní, orel skalní, iberský a nejmenší, orlík krátkoprstý, orlovec říční, moták lužní a pilich, sokol stěhovavý, poštolka obecná, dřemlík tundrový, ostříž lesní, stepokur písečný, orebice rezavá, dytík úhorní, drop velký, drop malý, jeřáb popelavý, výr velký, kalous pustovka, puštík obecný, sýček obecný, strakapoud větší, ledňáček říční, vlha pestrá, mandelík hajní, dudek evropský, krkavec velký, kavka obecná, sojka obecná, straka obecná a modrá, žluva hajní, sýkora modřinka a mlynařík, brhlík evropský, střízlík obecný, konipas bílý, ťuhýk šedý, skřivan polní a lesní, kalandra zpěvná, chocholouš Galerida thecklae, stehlík obecný, pěnkava obecná, rehek domácí, bělořit okrový, červenka obecná, špaček černý, skalník zpěvný, slavík obecný, skorec vodní, kos černý, pěnice bělohrdlá, kaštanová a vousatá, cetie jižní

19 druhů plazů - želva bahenní, ještěrka Schreiberova

13 druhů obojživelníků - rosnička obecná, mlok skvrnitý, čolek iberský

1000 druhů cévnatých rostlin, z toho 98 stromů a keřů.

Stulík žlutý, pryskyřníky, orobinec širokolistý, fenykl obecný, mateřídouška Thymus mastichina, pivoňka nízká

Dřeviny - dub korkový, cesmínovitý, portugalský, pyrenejský a kermesový, rohovník obecný, javor francouzský, cist ladanový, montpellierský, vlnatý, osikolistý, vavřínolistý, šalvějolistý, kadeřavý a mnohokvětý, vřesovec jižní, stromovitý, čtyřřadý a Erica scoparia, E. lusitanica a E. umbellata, vřes obecný, planika velkoplodá, rozmarýn lékařský, hloh jednosemenný, levandule lékařská a smilovitá, řečík lentišek (pistácie) a terebintový, kalina vavřínolistá, ostružiník středozemní, cesmína ostrolistá, bříza bělostná, topol bílý a černý, olše lepkavá, krušina olšová, kaštanovník setý, trnka obecná, jalovec červenoplodý, řešetlák Rhamnus lycoides, jasan ztepilý, břečťan popínavý, devaterníkovec lepkavý, jasmín Jasminum fruticans, jamovec úzkolistý, zimolez Lonicera implexa, jeřáb muk, tamus obecný, ožanka křovitá, olivovník obecný, kručinka Genista florida a G. hirsuta, vrba šalvějolistá, tvrdodřev Securinega tinctoria, tamaryšek africký, tis červený, hlodáš evropský, lýkovec podzimní, ostružiník ježiník

Možné aktivity

Velké množství turistických stezek, horská kola, vyjížďky vozem 4x4

Poznámka

Pro návštěvu parku je vhodné jakékoli roční období od horkého a suchého léta až po vlhkou a chladnou zimu.

Geologicky zajímavé lokality na území parku s nálezy zkamenělin starších než 500 miliónů let.

Kontaktujte nás

Pokud si chcete s námi smluvit schůzku a zeptat se na detaily možné expedice do tohoto národního parku, vyplňte níže uvedený formulář.


Pole označená (*) musíte vyplnit.

Ověřovací kód