Evropa

Kompletní databáze ekoturistických informací o národních parcích Evropy.

Evropa je území brané buďto jako jeden ze sedmi kontinentů v jejich tradičních pojetí, nebo jako západníMapa Evropy část Eurasie. Obecně je Evropa oddělena od Asie rozvodím, které přestavují pohoří Ural a Kavkaz, řekou Ural a dále Kaspickým a Černým mořem a vodní cestou spojující Černé a Egejské moře.

Ze severu Evropu ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu s vodními cestami směrem na jihovýchod.

Evropa je druhý nejmenší světadíl mající rozlohu asi 10,180,000 km² (asi 2 % zemského povrchu a asi 6,8% zemské souše). V současnosti v Evropě existuje asi 50 států. Z nich je dalece největší Rusko jak rozlohou, tak počtem obyvatel (zaujímá cca 40% rozlohy kontinentu), zatímco Vatikán je státem nejmenším. Evropa je po Asii a Africe třetí nejlidnatější kontinent s populací 733 - 739 miliónů lidí, což tvoří asi 11% světové populace.

Evropa má na malém území poměrně pestrý reliéf. Průměrná nadmořská výška činí 290 m n.m. (nejméně ze všech světadílů). Jižní regiony jsou hornatější a postupem k severu od horských pásem Alp, Pyrenejí a Karpat přes nižší hornatiny a pahorkatiny se profil krajiny stává plochý. Rozsáhlé nížiny na severu a východě jsou známé jako Velká Evropská Pláň. Další oblouk hor pak existuje na severozápadě. Tento oblouk začíná v západní části Skotska a v Irsku a pokračuje horským hřebenem v Norsku rozervaným mnoha fjordy. Tento popis je samozřejmě zjednodušený. Řada subregionů jako např. Iberijský nebo Apeninský poloostrov mají své vlastní specifické rysy.

Převážná většina evropského kontinentu leží v mírném klimatickém pásmu s převládajícím západním prouděním vzduchu. Celkové klima Evropy je mírnější ve srovnání s místy na ostatních kontinentech ležícími na stejné rovnoběžce. Je to způsobeno činností teplého Golfského proudu. Golfský proud nejen přináší teplou mořskou vodu na evropské pobřeží, ale zároveň ohřívá převažující západní větry, které vanou od Atlantického oceánu napříč kontinentem.

Tím, že na území Evropy po tisíciletí vedle sebe žili lidé - zemědělci, rostliny i zvířata, byly obě tyto skupiny aktivitami člověka hluboce ovlivněny. S výjimkou většiny Skandinávie a severního Ruska a kromě národních parků zůstalo na území Evropy jen velmi málo míst s nedotčenou přírodou.

Původním ekosystémem na většině území Evropy je smíšený les, pro který zde existují vhodné klimatické Černá Horapodmínky díky působení teplého Golfského proudu. Jižní Evropa je sušší, má teplejší, ale stále ještě mírné klima. V tomto regionu jsou v létě častá sucha. Výši srážek v jednotlivých oblastech ovlivňuje geografická orientace vysokých horských pásem.

V části s mírným klimatem Evropy přirozeně dominuje ekosystém smíšených lesů - listnatých a jehličnatých stromů. Nejdůležitějšími druhy střední a západní Evropy jsou buky a duby. Na severu je tajga převážně směsí modřín - borovice - bříza. Dále na sever v Rusku i severní Skandinávii tajga přechází v tundru. Ve Středozemí jsou velké plntáže olivovníků, které jsou velmi dobře adaptované na aridní klima. Často jsou zde pěstovány i cypřiše. V popouštním klimatu Středozemí obvykle jsou porosty hustých trnitých keřů (macchia) na místech, kde ve starověku byly vykáceny původní lesy. Úzký pruh euroasijských stepí se táhne z východu na západ a zasahuje z Ukrajiny a jižního Ruska až do Maďarska.

Původní přírodní prostředí je chráněno v přírodních rezervacích a národních parcích. Právě rezervace a národní parky Evropy jsou místa, která určitě stojí za to navštívit a která jsou zatím turisticky velmi málo doceněna.

Pokud chcete poznat tato krásná území, která jsou často na dosah ruky, pak využijte naší ekoturistické databáze.

Podrobné informace.

Pokud uvažujete o cestě do národních parků některé ze zemí Evropy, pokračujte na informace o národních parcích jednotlivých zemí. K dispozici je zatím databáze národních parků Španělska. Nabídka národních parků dalších zemí bude průběžně doplňována. Pokud máte libovolný dotaz můžete je nám okamžitě zaslat prostřednictvím připojeného informačního formuláře.

Španělsko

 

 


Pole označená (*) musíte vyplnit.