Austrálie a Oceánie

Kompletní databáze ekoturistických informací o národních parcích Austrálie a Oceánie.

Austrálie je rozlohou šestý největší stát světa, který je zároveň nejmenším světovým kontinentem.  Mapa - Austrálie a OceánieOficiálně k ní patří ostrov Tasmánie  a řada malých příbřežních ostrovů a ostrůvků. Je celá obklopená moři - sousedící státy jsou Indonésie, Východní Timor a Papua Nová Guinea na severu, Šalamounovy ostrovy, Vanuatu a Nová Kaledonie na severovýchodě a Nový Zéland na jihovýchodě.

Austrálie leží na Indo-australské plošině a má celkovou rozlohu 7 617 930 km2. Je obklopena Indickým a Tichým oceánem. Od Asie je oddělena Arafurským a Timorským mořem. Korálové moře se nachází u pobřeží Queenslandu a Tasmanovo moře mezi Austrálií a Novým Zélandem. Austrálie má 34 218 km pobřeží (kromě příbřežních ostrovů).

Velký bariérový útes je největším korálovým útesem světa. Táhne se 2000 km podél severního pobřeží. Mount Augustus v Západní Austrálii je považován za největší monolit světa. Mount Kosciuszko se svými 2 228 m tyčící se v horách nedaleko východního pobřeží je nejvyšší horou pevninské Austrálie.

Austrálie i přes svou relativně malou rozlohu se vyznačuje poměrně širokou škálou krajinných typů. Na severu kontinentu jsou typické deštné pralesy, horská pásma se táhnou na severovýchodě, východě i jihovýchodě. Suchá poušť zaujímá celé vnitrozemí kontinentu. Austrálie je nejplošší ze všech kontinentů s nejstaršími a nejméně úrodnými půdami. Pouště a polopouště se obecně nazývané "outback" zaujímají dalece největší plochu kontinentu. Nejsušší obývaný kontinent má poue ve svém jihovýchodní a jihozápadním cípu mírné klima. Hustota obyvatelstva se svými 2,8 obyvateli na kilometr čtvereční patří mezi nejnižší na světě. I tak je dalece nejhustší osídlení podél jihovýchodního příbřežního pruhu s mírným klimatem.

Východ Austrálie je charakterizován hlavně horským pásmem zvaným Great Dividing Range, které běží paralelně s pobřežím Queenslandu. Toto označení není zcela výstižné, protože část pásma tvoří jen nízké kopce a vysočina nepřesahující svou nadmořskou výškou 1600 m. Pobřežní plošiny a pás Brigalowových stepí leží mezi pobřežím a horským pásmem, zatímco uvnitř horského pásma jsou rozsáhlé travnaté pláně. tyto pláně zahrnují západní část Nového Jižního Walesu a radu oblastí vnitrozemí Queenslandu. Nejsevernější oblast východního pobřeží tvoří poloostrov York s klimatem tropického deštného lesa.

Krajinné typy severních oblastí Austrálie - tzv. Top End a Gulf Country za Carpentarským zálivem se svýmAustrálie tropickým klimatem zahrnují hlavně křovinatý buš, stepi a pouště. Severozápadní cíp kontinentu je charakteristický pískovcovými útesy a soutěskami oblasti Kimberley a níže pak Pilbara. Na jih od tohoto území a ve vnitrozemí se rozkládají obrovské plochy stepí a křovinatého buše. V srdci kontinentu se nacházejí výšiny centrální Austrálie. Nejcharakterističtější krajinný typ celého středu a jihu kontinentu jsou vnitrozemské pouště včetně známé Nullarborské planiny na jižním pobřeží.

Celkové klima Austrálie významně ovlivňují mořské proudy. Ty způsobují, že množství srážek rok od roku velmi výrazně kolísá. Většina severu kontinentu má tropické klima s monzunovými dešti koncentrovanými hlavně do letního období. Jihozápadní cíp kontinentu má typické středomořské klima. Většina jihovýchodu včetně Tasmánie má mírné klima.

Jelikož Austrálie je kontinent velice starý, zároveň má extrémní klimatické rozdíly a navíc je po celá geologická období izolovaný, je většina rostlinných i živočišných druhů jedinečná a velmi rozmanitá. Zhruba 85% druhů kvetoucích rostlin, 84% druhů savců, více než 45% druhů ptáků a až 89% druhů příbřežních ryb mírné zóny jsou endemické. Takový stupeň endemismu nemá žádný jiný kontinent. Navíc v Austrálii se vyskytuje největší počet druhů plazů na světě - zhruba 755 druhů.

Oceánie je region ostrovů tropické části Tichého oceánu nebo šířeji celé oblasti ostrovů mezi Asií a Amerikou. Obvykle se dělí na tři suregiony - Melanésii, Mikronésii a Polynésii.

Biogeograficky se pojem Oceánie používá jako synonymum buď pro celý Australasijský ekoregion (Wallacea a Australasie) nebo pro Pacifický ekoregion (Melanésii, Polynésii a Mikronésii odděleně od  Nového Zélandu a Nové Guineje).

Uvažujete o návštěvě tohoto jedinečného a velmi vzdáleného kontinentu? Pak využijte naší ekoturistické databáze.

Podrobné informace.

Pokud máte před sebou cestu do unikátních národních parků Austrálie nebo Oceánie, pokračujte na informace o národních parcích jednotlivých zemí. K dispozici je zatím databáze národních parků Nového Zélandu. Nabídka národních parků dalších zemí bude průběžně doplňována. Pokud máte libovolný dotaz nebo požadavek, můžete nám je okamžitě zaslat prostřednictvím připojeného informačního formuláře.

Nový Zéland


Pole označená (*) musíte vyplnit.