Sopky činné i vyhaslé

Nabízené cesty a expedice společnosti Albatros Travel and Expeditions do oblastí, kde se vyskytují sopky činné nebo vyhaslé nebo jakékoli projevy související se sopečnou činností.

Vulkán neboli sopka je místo, kde na zemském povrchu vystupuje či vystupovalo z hlubin roztavené magma Země. Na naší planetě se obvykle vyskytují podél hranic litosférických desek a v takzvaných horkých skvrnách. Podle teorie deskové tektoniky se zemská kůra skládá z mnoha pevných desek, které plují na svrchní polotekuté části zemského pláště. Tato část se nazývá astenosféra. V místech, kde se desky stýkají, ale navzájem se podsunují či nadsunují jedna na druhou, bývá zemská kůra rozlámaná tak, že si zde magma, které je pod velkým tlakem, může najít cestu na zemský povrch. Tímto způsobem vzniká kráter sopky.

Dostatečně mohutná sopečná erupce může silně zasáhnout nejen do života lidí žijících na svazích sopky a v jejím blízkém okolí, může ovlivnit i oblasti mnohem vzdálenější. Velké množství do vzduchu vymrštěného popela a nečistot totiž může vést k rozsáhlým podnebným změnám přetrvávajícím rok i déle na celé polokouli. Kapitolou samou o sobě jsou pak exploze sopečných ostrovů, které mohou být doprovázeny obrovskými tsunami. (Viz např. Krakatoa, Santorini.)

Sopka je ve své podstatě pouze typem hory (proto také všechny národní parky, v nichž seSopka nacházejí sopky jsou současně uvedeny i v kategoriích "hory"). Je to však hora natolik specifická, že si zaslouží jistě i svou vlaství sekci. Sopku lze většinou snadno poznat podle typického kuželovitého tvaru. Ten je dán procesem chladnutím lávy vytékající z kráteru po úbočí. Kráter je dalším charakteristickým znakem většiny sopek. Může být přímo na vrcholu nebo na úbočí; jeden nebo několik. Ve vyhaslých sopkách bývá na dně kráteru často jezero (většinou značně hluboké), které může mít velmi specifické složení a tedy i zbarvení vody. Tím jsou dány i možnosti života v takovém jezeře. Dalšími typickými projevy sopečné aktivity jsou např. různé vývěry bahenních plynů, gejzíry, horké prameny (často sirné), krystalizace některých minerálů a další. Tyto projevy mohou přetrvávat i velmi dlouhou dobu po té, co sopka přestala s vlastními vulkanickými projevy.

Půda vzniklá zvětráváním sopečné lávy a popela bývá mimořádně úrodná. To lze pozorovat i na relativně velice rychlém osídlování vyvřelých ploch rostlinstvem a následně i živočichy. Na úbočích sopky lze nalézt všechny ekosystémy výškově rozvrstvené stejně jako na úbočích jiných hor v dané oblasti.

Sopky jsou vždy výrazným prvkem v krajině. Většinou bývají soliterní, někdy bývá řada sopek vedle sebe, nikdy však vzhledem ke způsobu vzniku netvoří typický horský hřeben. S ohledem na mimořádnou krajinotvornou úlohu sopek a jejich roli v ekologii krajiny i společenstev, jsou sopky jako samostatná kategorie zařazeny i do nabídky naší společnosti. Samozřejmě přístup na všechny sopky není možný z důvodů bezpečnosti. Tam, kde takovou cestu však realizovat jde, jedná se vždy o nezapomenutelný zážitek a mimořádnou příležitost k fotografickému zachycení tohoto fenoménu.

Albatros Travel and Expeditions organizuje cesty do oblastí s vulkanickou aktivitou, kterých se může zúčastnit každý i méně zdatný člověk. Z naší aktuální nabídky se sopky činné nebo vyhaslé nacházejí v národních parcích:

Španělska - pouze na Kanárských ostrovech

bližší informace

Etiopie - jediný masiv sopečného původu v centrální části

bližší informace

Jihoafrické republiky - jediný národní park na severu země

bližší informace
Tanzánie - dva horské masivy a jedna obrovská kaldera v severní části země.

bližší informace

Indonesie - národní parky s vulkanickými ekosystémy na všech větších ostrovech.

bližší informace

Mongolska - jediný masiv v centrální oblasti

bližší informace

Nového Zélandu - dva národní parky na Severním Ostrově

bližší informace

Chile - roztroušeně na celém území

bližší informace

Ekvadoru - národní parky v pásmu And a na Galapágách

bližší informace
Peru - jediný národní park v Andách

bližší informace
Venezuely - jediný národní park s aktivním vulkánem na severozápadě země

bližší informace