Mimořádná krajina

Tato stránka umožní zájemcům vybrat si cestu bez zaměření na konkrétní ekosystém. Jediným pojítkem destinací nabízených na této stránce je mimořádnost krajiny v dané destinaci.

Tato stránka je na první pohled velmi nesourodá a nesystematická. Jsou zde vybrané destinace v různých zemích pouze na základě subjektivního hodnocení. Tím by měl být vysoký stupeň mimořádnosti krajiny.

Jde vesměs o destinace přírodní krajiny, které jsou pozoruhodné z hlediska krajinotvorby a ekologie krajiny. Z pohledu laika se však ve valné většině jedná o mimořádně atraktivní oblasti, které svou scenérií každého zaujmou a dokážou vytvořit hluboký dojem.

Albatros Travel and Expeditions organizuje cesty a expedice do národních parků s mimořádnými krajinnými prvky na různých kontinentech, kterých se většinou může zúčastnit každý i méně zdatný člověk. Z naší aktuální nabídky se tyto destinace nacházejí v národních parcích:

Španělska - dva národní parky na Kanárských ostrovech a jeden na severu země

bližší informace

Etiopie - dvě izolovaná horská pásma v severní a střední části země

bližší informace

Jihoafrické republiky - pět národních parků na jihu a v centrální oblasti země 

bližší informace
Madagaskaru - čtyři národní parky v různých částech země

bližší informace

Tanzánie - jeden národní park na západě země

bližší informace

Indonesie - několik vulkanických národních parků na různých ostrovech

bližší informace
Vietnamu - severovýchodní pobřeží a jedna lokalita ve střední části země

bližší informace
Nového Zélandu - většina národních parků

bližší informace

Kanady - národní parky západních a severozápadních hor, méně často na východě

bližší informace

Chile - většinou horské parky na celém území

bližší informace

Ekvadoru - Galapágy a dva parky v centrálních Andách

bližší informace
Peru - dvě oblasti na severu a v centrální oblasti země

bližší informace
Venezuely - lokality na jihu a jihovýchodě země

bližší informace