Korálové útesy

Korálové útesy jsou asi druhově nejbohatším společenstvem organismů na Zemi. Vyskytují se pouze v teplých mělkých mořích a jsou mimořádně atraktivním cílem pro všechny milovníky přírody. Pro svou mimořádnost a pro potřebu těchto stránek byl eskosystém korálových útesů zařazen do samostatné stránky.

Korálové útesy jsou aragonitové struktury produkované živými organismy - korály. Nalézají se vždy v mělkých tropických mořích s velmi nízkým obsahem organických látek. Vysoké koncentrace těchto látek (např. spláchnuté ze zemědělských ploch) přímo ohrožují existenci korálů povzbuzemím rychlého růstu mořských řas a přerůstáním útesů.

V útesech jsou dominantními živočichy polypy korálů, koloniálních organismů patřících doKorálový útes kmene láčkovců. Koráli ze svého těla vylučují společnou externí kostru z uhličitanu vápenatého - to, co si většina lidí představuje pod pojmem korál. Velká koncentrace koster kolonií korálů pak může vytvářet velké útvary známé jako korálový útes, který se stává útočištěm i zdrojem potravy mnoha dalších druhů živočichů. I když soliterní koráli se vyskytují i v mořích mírného pásma, korálové útesy existují pouze v zóně mezi 30. stupněm severní a jižní zeměpisné šířky. Obecně platí, že útesotvorné korály nerostou pod 30 m hloubky a ve vodě chladnější než 18 stupňů. Koráli musí žít v hloubkách, kam proniká sluneční svit. I když v korálech jako takových neprobíhá fotosyntéza, většina druhů žije v symbióze s drobnými zelenými řasami, ve kterých tento proces probíhá. Organické látky produkované těmito řasami tvoří až 90% výživy pro korál. Z tohoto důvodu také korálový útes roste mnohem rychleji ve vodě čisté než zakalené.

Vlny, koráložravé ryby (papouškovité ryby), ježovky, hvězdice a mnoho dalších organismů a faktorů prostředí přispívají k postupnému rozpadu vápenatých koster korálů, jejich fragmentaci a tvorbě aragonitové hmoty, ze které postupem času může vzniknout kompaktní hornina. K tomuto procesu výrazně přispívají i některé vápenaté druhy mořských řas.

Plocha, kterou na Zemi pokrývají korálové útesy se odhaduje na 284 300 km2. Nejvíce je jich v Indopacifické oblasti (Indický a Tichý oceán, Rudé moře, jihovýchodní Asie) - více než 90% všech korálových útesů. Na Atlantický oceán a Karibské moře připadá pouze asi 7,6%.

Ekosystémy korálových útesů jsou známy naprosto výjimečnou biodiverzitou. Kromě již zmíněných řas se na korálových útesech vyskytuje ohromné množství druhů ryb (odhadem asi 4000), ať už tzv. korálových barevných rybek nebo větších pelagických druhů. Dále tu můžeme pozorovat mnoho druhů mořských hub, láčkovců (např. medúzy), mnohoštětinatých červů, korýšů (krevety, langusty, krabi), měkkýšů (plži, mlži i hlavonožci), ostnokožců (ježovky, hvězdice, sumýši). Z obratlovců pak zejména mořské želvy a hadi jsou obyvateli útesů.

Jak je zřejmé z výše uvedeného textu - korálové útesy jsou rájem pro všechny, kdo rádi pozorují přírodu. Mělké teplé vody s korálovými útesy jsou ideálním prostředím pro šnorchlování a potápění do tohoto kouzelného světa. Většinou snadná dostupnost tuto atraktivitu ještě umocňuje.

Albatros Travel and Expeditions se specializuje na cesty a expedice do všech oblastí, kde se dosud nacházejí zachovalé ekosystémy korálových útesů na různých kontinentech, kterých se může zúčastnit každý i méně zdatný člověk. Z naší aktuální nabídky se tyto ekosystémy nacházejí v národních parcích:

Madagaskaru - dva národní parky na severovýchodě ostrova

bližší informace  
Tanzánie - dva národní parky na východě země

bližší informace
Indonesie - národní parky téměř na celém území státu

bližší informace
Vietnamu - jediná lokalita na jihovýchodě země

bližší informace
Venezuely - několik lokalit podél severního pobřeží

bližší informace