Hory a horská pásma nad 4000 metrů

Nabízené cesty a expedice společnosti Albatros Travel and Expeditions do horských oblastí, kde některé vrcholy přesahují výšku 4000 metrů.

Hory a horská pásma patří jednoznačně k dominantním krajinným prvkům. Hory téměř nikdy nejsou jednotným ekosystémem, ale komplexem výškově na sebe navazujících biotopů. Podle běžného schématu v nejnižších polohách bývají suché nebo lisnaté lesy. Čím výše bývá klima vlhčí a chladnější - lesy přecházejí v tropickém pásmu v deštné a mlžné pralesy, v mírném pásmu pak ve smíšené a jehličnaté lesy. Nad pásmem lesů jsou nejrůznější alpinské biotopy. Vrcholy vysokých hor bývají bez vegetace. Nadmořská výška jednotlivých pásem lesů a horských biotopů je velmi proměnlivá podle lokálních podmínek. Kromě zde vyjmenovaných biotopů a ekosystémů, objevuje se v horských oblastech ještě řada dalších - rašeliniště, vřesoviště atd.

Hory pokrývají 54% rozlohy Asie, 36% Severní Ameriky, 25% Evropy, 22% Jižní Ameriky, 17% Austrálie a 3% Afriky. Celkově pokrývají 24% rozlohy souše Země. Pramení v nich téměř všechny velké řeky světa.

Hory a horská pásma výrazně se liší svým vznikem. Většina pohoří vznikla působením tzv.Hory nad 4000 metrů tektonických sil - vrásněním. Takové hory obvykle tvoří více či méně výrazné hřebeny. Na geologické době vzkiu pak záleží jestli jou tvořeny ostrými štíty a hlubokými údolími (mladá pohoří) nebo je vše zaobleno erozí (stará pohoří). Hory vzniklé sopečnou činností bývají často soliterní, mívají typický kuželovitý tvar a nikdy netvoří souvislé hřebeny. Zcela zvláštní kategorií jsou tzv. stolové hory, jejichž základem jsou usazeniny, které v průběhu věků byly vyzdviženy a hluboce rozbrázděny vodní erozí. Tyto hory však nedosahují výšek nad 4000 m.

Horské oblasti jsou velmi atraktivní nejen pro milovníky přírody, ale i pro řadu dalších zájemců - ať už jsou to horolezci, lyžaři, vodáci a další sportovci. Ekoturistika v horách zažívá zejména v posledních letech zcela nebývalý rozmach. Flóra i fauna horských biotopů bývá velmi rozmanitá a hlavně zde lze pozorovat druhy, které se v nížinách nevyskytují. Spolu s estetickou stránkou jsou hory ideálním prostředím pro fotografování a filmování přírody.

Ze zcela praktických důvodů byly horské ekosystémy rozděleny do dvou samostatných kategorií. Hory a pohoří do 4000 metrů a hory a pohoří nad 4000 metrů nadmořské výšky. Hlavním důvodem je to, že v horách do 4000 metrů se mohou většinou pohybovat lidé volně bez zvláštní přípravy, zatímco do hor s výškou nad 4000 metrů by člověk měl podstoupit určitou aklimatizaci.

Albatros Travel and Expeditions organizuje cesty a expedice do hor a horských pásem přesahujících výšku 4000 metrů na různých kontinentech, kterých se může zúčastnit každý průměrně zdatný člověk, pokud nehodlá podnikat náročné výstupy. Ty jsou vhodné pouze pro účastníky s dobrou fyzickou kondicí. Z naší aktuální nabídky se hory a pohoří přesahující výšku 4000 m nad mořem nacházejí v národních parcích:

Etiopie - dva izolované horské masivy v severní a centrální části země

bližší informace
Tanzanie - dva izolované horské masivy v severní části země

bližší informace
Bhutánu - většinou národní parky na severu země

bližší informace

Indonesie - jediný vrchol na Nové Guineji.

bližší informace

Mongolska - dva horské masivy na západě země

bližší informace

Kanady - jediný národní park na sevrozápadě země

bližší informace

Chile - pět národních parků většinou na severu země

bližší informace

Ekvadoru - několik horských pásem v centrálním hřebeni And

bližší informace
Peru - několik horských pásem v centrálním hřebeni And

bližší informace
Venezuely - dva horské masivy v západní a severozápadní části země

bližší informace