Hory a horská pásma do 4000 metrů

Nabízené cesty a expedice společnosti Albatros Travel and Expeditions do horských oblastí nepřesahujících výšku 4000 metrů.

Hory a horská pásma patří jednoznačně k dominantním krajinným prvkům. Hory téměř nikdy nejsou jednotným ekosystémem, ale komplexem výškově na sebe navazujících biotopů. Podle běžného schématu v nejnižších polohách bývají suché nebo lisnaté lesy. Čím výše bývá klima vlhčí a chladnější - lesy přecházejí v tropickém pásmu v deštné a mlžné pralesy, v mírném pásmu pak ve smíšené a jehličnaté lesy. Nad pásmem lesů jsou nejrůznější alpinské biotopy. Vrcholy vysokých hor bývají bez vegetace. Nadmořská výška jednotlivých pásem lesů a horských biotopů je velmi proměnlivá podle lokálních podmínek. Kromě zde vyjmenovaných biotopů a ekosystémů, objevuje se v horských oblastech ještě řada dalších - rašeliniště, vřesoviště atd.

Hory pokrývají 54% rozlohy Asie, 36% Severní Ameriky, 25% Evropy, 22% Jižní Ameriky,Hory do 4000 metrů 17% Austrálie a 3% Afriky. Celkově pokrývají 24% rozlohy souše Země. Pramení v nich téměř všechny velké řeky světa.

Hory a horská pásma výrazně se liší svým vznikem. Většina pohoří vznikla působením tzv. tektonických sil - vrásněním. Takové hory obvykle tvoří více či méně výrazné hřebeny. Na geologické době vzkiu pak záleží jestli jou tvořeny ostrými štíty a hlubokými údolími (mladá pohoří) nebo je vše zaobleno erozí (stará pohoří). Hory vzniklé sopečnou činností bývají často soliterní, mívají typický kuželovitý tvar a nikdy netvoří souvislé hřebeny. Zcela zvláštní kategorií jsou tzv. stolové hory, jejichž základem jsou usazeniny, které v průběhu věků byly vyzdviženy a hluboce rozbrázděny vodní erozí.

Horské oblasti jsou velmi atraktivní nejen pro milovníky přírody, ale i pro řadu dalších zájemců - ať už jsou to horolezci, lyžaři, vodáci a další sportovci. Ekoturistika v horách zažívá zejména v posledních letech zcela nebývalý rozmach. Flóra i fauna horských bitopů bývá velmi rozmanitá a hlavně zde lze pozorovat druhy, které se v nížinách nevyskytují. Spolu s estetickou stránkou jsou hory ideálním prostředím pro fotografování a filmování přírody.

Ze zcela praktických důvodů byly horské ekosystémy rozděleny do dvou samostatných kategorií. Hory a pohoří do 4000 metrů nadmořské výšky a hory a pohoří nad tuto hranici. Hlavním důvodem je to, že v horách do 4000 metrů se mohou většinou pohybovat lidé volně bez zvláštní přípravy, zatímco do hor s výškou nad 4000 metrů by člověk měl podstoupit určitou aklimatizaci.

Albatros Travel and Expeditions organizuje cesty do hor a horských pásem do výšky 4000 metrů na různých kontinentech, kterých se může zúčastnit každý průměrně zdatný člověk. Z naší aktuální nabídky se hory a pohoří nepřesahující výšku 4000 m nad mořem nacházejí v národních parcích:

Španělska - hory na severu i jihu země a na Kanárských ostrovech

bližší informace

Jihoafrické republiky - roztroušeně na většině území

bližší informace

Madagaskaru - pás horstev táhnoucí se východní částí ostrova

bližší informace
Tanzánie - většinou nižší horské masivy v západní a jihozápadní části země

bližší informace

Bhutánu - převážně parky na jihu země

bližší informace

Indonesie - hory a horská pásma na všech významnějších ostrovech

bližší informace

Mongolska - hory na severu, západě i jihu země

bližší informace

Sri Lanky - centrální a východní část země

bližší informace

Vietnamu - hory severozápadní a cetrální části země

bližší informace
Nového Zélandu - horské masivy táhnoucí se od severu k jihu oběma ostrovy.

bližší informace

Kanady - horská pásma na západě a východě země

bližší informace

Chile - většina národních parků hlavně na jhu a v centrální části země

bližší informace

Ekvadoru - některá nižší pásma And táhnoucí se centrální částí, Galapágy

bližší informace
Peru - některá nižší pásma And táhnoucí se centrální částí

bližší informace
Venezuely - pobřežní horská pásma na severu, Východní Andy na západě a severozápadě a také stolové hory na jihu země

bližší informace